Sökformulär

Opinionsbildning

Bloggarens självmotsägelser

Upphovsperson: Betto, Frei
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Blockader, USA, Migration, Opinionsbildning
Bloggaren Yoani Sanchez är uttryck för moderniseringen av USAs undergrävande verksamhet. Hon är deras första cyberstjärna med en högt avancerad server i Tyskland. Domänen är knuten till företaget GoDadddy som Pentagon använder för sitt cyberkrig. Och en stab utanför Kuba som översätter allt hon skriver till 18 språk.

En liten eftergift för världsopinionen

Upphovspersoner: Gómez, Andrés | Olsson, Bertil (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, USA, Rättsskandaler, Spionage och undergrävande verksamheter, Opinionsbildning
Vid hearingen om domen mot Antonio Guerrero, en av De5, i oktober gjorde försvaret och åklagaren upp om att rekommendera att hans dom skulle ner till 20 år. Trots överenskommelse utdömde domaren Joan Lenard uppenbart rasande ett högre straff. Det intressanta är hur riksåklagarämbetets Caroline Heck Miller förklarade uppgörelsen om sänkt straff. Hon erkänner att det är en eftergift för den kritiska opinionen i USA och världen som är så omfattning att USA:s intressen tar skada.

Vad hände i Kambodja?

Upphovsperson: Persson, Henrik
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Politisk historia, Myndigheter och förvaltning, Politiska grymheter, Kambodja, Socialism, Ideologier, Opinionsbildning
Det statligt finansierade institutet Forum för
levande historia har behandlat Förintelsen
och nazismens brott. Detta har skett utan
större motreaktioner. När Forum för levande
historia förra året började lansera sitt andra
projekt ”Brott mot mänskligheten under
kommunistiska regimer” blev det däremot
en kraftig reaktion.

Sakta vänder opinionen

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Zimbabwe, Sociala rörelser, Sydafrika, Statlig repression, Opinionsbildning
När ledare i Södra Afrika tiger om våld och repressiva lagar i Zimbabwe så hörs civilsamhällets röster desto starkare. Den sydafrikanska fackföreningsrörelsen, sociala rörelser och andra organisationer sätter ljuset på situationen i grannlandet.
"En kompakt mur av tystnad omger ledare i regionen. Den enda grupp som kan arbeta för solidaritet
är civilsamhället" säger David Kalete från organisationen CIVICUS.

Sidor