Sökformulär

Opinionsbildning

Socialismen kommer att överleva Fidel Castros död Ett undantag från regeln: SVT Debatt 12-10-22

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Sverige, Kuba
Väst medier älskar att ifrågasätta Fidel Castros hälsa, samtidigt som Kubas demokratisystem demoniseras. I verkligheten är ön världsledande inom utbildning, hälsovård, jämställdhet, social trygghet och ekologiskt jordbruk. När Fidel Castro dör kommer kubanerna att sörja djupt – med deras socialistiska samhälle kommer inte att bryta ihop. Som undantag från den svenska mediala regeln att inte publicera något som motsäger demoniseringen lade SVT Debatt ut denna artikel när ryktet gick att Fidel Castro dött.

Öppet brev till svenska medier Varför osynliggör svenska medier Kubas verklighet?

Upphovsperson: Casa Peru-Suecia,
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Yttrandefrihet, Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Sverige, Latinamerika, Kuba
När Kuba med orkanen Sandy drabbades av sin värsta naturkatastrof försvann det nästan helt i svenska medier som fokuserade på att det rika nords maktcentrum skulle drabbas. Och i än högre grad tiger svenska medier om den över 50-åriga dagliga katastrof som USAs ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba utgör. Detta oerhörda brott mot kubanernas mänskliga rättigheter förbigås med tystnad samtidigt som mediedrevet går på högvarv så fort något kan utnyttjas för smutskastning av Kuba. Vi begär att svenska medier publicerar detta öppna brev.

USA betalade journalister för Hetskampanj mot De 5

Upphovsperson: Widén, Tomas
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Opinionsbildning, Politiska fångar, Rättsskandaler, Kuba, USA
Det är belagt att USAs utrikesdepartement betalt minst omkring en miljon dollar till 27 journalister för att före och under rättegången i Miami mot De 5 kubanerna hetsa mot dem.

 Rättegången mot De 5 kubanska politiska fångarna i USA är unik i sitt åsidosättande av normal praxis och anständig hantering. 
De 5 kräver nu noggrann utredning av ovedersägliga fakta om utbetalningar till en mängd journalister. 

Men hela omfattningen av denna skandalösa hantering är ännu inte känd.

Vilken tragedi som helst duger För att smutskasta Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Opinionsbildning, Spionage och undergrävande verksamheter, Spanien, Sverige, Kuba, USA
”Sedan 22 juli har 900 nyhetsartiklar publicerats och 120 000 budskap på Internet om den sorliga trafikolyckan som ägde rum samma eftermiddag och dödade två kubanska medborgare och skadade en spanjor och en svensk.” Så skrev den kubanska dagstidningen Granma 31 juli.”
Men Kuba anklagades omedelbart för att har begått två politiska mord.
De kom till Kuba på turistvisum, på uppdrag av Anikka Rigö, kubahandläggare på Kristdemokratiskt internationellt center, KIC, finansierad av skattemedel, för en operation som samordnats mellan Sverige, Spanien och Miami. Med sig hade de pengar och instruktioner för att försöka bygga upp en ungdomsrörelse för regimskifte i samarbete med de två som dödades av Carromeros vårdslösa framfart 120 km i timmen på en väg skyltad för högst 60. Han förlorade kontrollen och rammade ett träd och dödade de två kubanerna. En tragedi. Men som sådan snabbt utnyttjad för att över hela världen smutskasta Kuba som en simpel mördarregim. När sanningen en vecka senare inte längre kunde döljas, återstod ändå den politiska vinsten.

100 000 på IT-Forum

Upphovsperson: Lippman, Walter
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Sociala forum, Opinionsbildning, Kuba, USA
Under en tvådagars IT-festival 23-24 juni kopplade 600 dataklubbar i hela landet ihop sig till konferens. Enligt Statistiska centralbyrån har antalet nätanvändare ökat med 45 procent under 2011 jämfört med året innan, och omfattar nu 2,6 miljoner. De knappa uppkopplingsmöjligheterna beror på USAs blockad. Nu hoppas alla att den nya kabeln som dragits från Venezuela ska underlätta uppkopplingen.

USA konfiskerar datorerna, medierna konfiskerar nyheten

Upphovsperson: Sanchez, Iroel
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Opinionsbildning, Kuba, USA
I juli konfiskerade USAs gränspolis sex datorer som ”Präster för fred” hade med sig i sin Vänskapskaravan till Kuba för att bryta USAs blockad. De ingick i en last på 100 ton humanitärt bistånd till Kubas hälsovård, utbildning och idrott. Man skulle kunna tro att ord som ”datorer”, ”religiösa”, ”konfiskera”, ”USA” och ”Kuba” skulle bana vägen för medial uppmärksamhet. Men inte en rad. Till skillnad från det ståhej det skulle ha blivit om Kuba konfiskerat en enda tangent på någon av de datorer som USA förser sin lilla vänkrets på Kuba med.

USA & Google utestänger kubaner från Internet

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Opinionsbildning, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
Det är USAs blockad, inte kubanska myndigheter som blockerar kubanernas tillgång till Internet. Med hänvisning till blockaden utstänger t ex Google kubaner från många av sina programvaror Google Analytics, Google Earth och Google Toolbar mm. MS Messenger och Sourceforge är också blockerade. Google censurerar också nätbudskap från Kuba. Samtidigt ökar USA sina anslag till cyberkrig mot Kuba.

Desperata kubaner i Spanien

Upphovsperson: Fernandez, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Opinionsbildning, Kapitalism och vinstmaximering, Arbetslöshet, Europa, Kuba
Kubanska dissidenter som utvandrat till Spanien ber om hjälp att överleva – välkomna till kapitalismen. I början av april rapporterade spanska dagstidningen El Mundo om de fängelsedömda kubaner som valde att utvandra till Spanien 2010 och 2011 och om de svåra förhållanden de nu lever under, precis som miljontals arbetslösa i den kapitalistiska världen. En säger till El Mundo: ”Om jag hade vetat att det är så här så hade jag stannat på Kuba.”

Reportrar utan gränser kritiseras

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Opinionsbildning, Europa, Kuba, Nordamerika
Reportrar utan gränser, RUG, har förlorat sin plats i UNESCO på grund av ”avsaknad av etik” har uteslutits från listan av NGOer med status inom UNESCO. Det är andra gången på fyra år som denna franska NGO, som finansierats av bland annat USAID med band till USAs säkerhetstjänst, utesluts. Då avgick RUGs grundare, Robert Menard, för ett miljonkontrakt av emiratet i Qatar, efter att ha tvingats erkänna finansieringen från fasadorganisationer för CIA.

Kubanska läkare i Miami

Upphovsperson: Garcia, Edmundo
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Opinionsbildning, Politiska grymheter, Övrig hälsa, Kuba, USA
USAs taktik att systematiskt utarma Kubas hälsovård sattes in omedelbart efter 1959 och pågår än idag. En artikel i The Wall Street Journal avslöjar hur effektivt kubanska läkare i utlandstjänst idag får hjälp av USA:s ambassader att lämna sina patienter i sticket. De lockas med löften om välbetalda jobb som inte visar sig finnas. I stället kan man finna en neurokirurg som nattvakt, andra som lagerarbetare, toppkirurger svarar i telefon och arkiverar papper.

Sidor