Sökformulär

Sociala rörelser

Machsom Watch: israeliska kvinnor övervakar gränssoldaterna

Upphovsperson: Sundbäck, Ulrika (text & foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Ockupationer, Sociala rörelser, Palestina, Israel
De israeliska kvinnorna i Machsom Watch är ofta de enda israeler som Västbankspalestinier möter förutom soldater och bosättare. Machsom Watch står vid de israeliska militära vägspärrarna på Västbanken för att försöka förhindra att israeliska soldater begår övergrepp.

Organisering i Bolivia

Upphovsperson: Ekholm, Karin (text & foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Ursprungsfolk, Sociala rörelser, Bolivia
[Bolivia: aymara] När kokaodlaren Evo Morales valdes till president i december 2005 fick Bolivia sin första president från ursprungsbefolkningen. Bolivias sedan länge diskriminerade majoritet har numera en representant på landets högsta politiska post och många bedömare anser att det kan förklaras med att han inte tillhör ett etablerat politiskt parti. Dessa har sedan länge mist folkets förtroende och får nu hård konkurrens av sociala rörelser vars organisering utgår från identitet, kultur och etnicitet. Fortfarande återstår dock mycket för att människor ska få reellt inflytande i de demokratiska processerna och aktivt kunna påverka sin egen utveckling. Hundratals gräsrotsorganisationer i landet arbetar med olika insatser för deltagande demokrati och lokal utveckling, framför allt satsar man på utbildning och försörjningsstöd till ursprungsfolken.

Demokratikris i Mexiko

Upphovsperson: Wallin, Lasse
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Mexiko, Sociala rörelser, USA, Imperialism, Centralamerika
Den 2 februari i år framträdde John Dimitri Negroponte inför USA:s kongress. Han talade om valen i Latinamerika,
tio länder har val under 2006. För USA var det livsviktigt att en samarbetsvillig president skulle bli vald i Mexiko den 2 juli. Detta betonade chefen för USA:s spionapparat.
Det fanns risk för att mexikanerna skulle välja Andrés Manuel López Obrador till nästa president eftersom de är mycket missnöjda med de senaste årens politik under den USA-samarbetande Vicente Fox. López Obrador som statchef i grannlandet, ett av Latinamerikas största länder, skulle kunna innebära ett hot mot USA:s intressen och nationella säkerhet.

Latinamerikakommittén i Luleå: solidaritetsarbetet hör samman med kampen mot imperialismen

Upphovsperson: Wallmark, Anna-Greta
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Sverige, Demokrati, Nicaragua, Feminism och kvinnorörelse, Sociala rörelser
Latinamerikakommittén i Luleå har sedan 1973 på olika sätt informerat om länderna i Latinamerika. Citat från vår plattform: ”Det ständiga, starka inflytandet från utländska stormakter – de senaste hundra åren från USA – har varit och är ett hinder för utvecklingen av välstånd och verklig demokrati i Latinamerikas länder. Därför menar vi att solidaritetsarbetet hör samman med att bekämpa imperialismen. Vi tror inte att de fria marknadskrafterna förmår åstadkomma en rättvis resurs- och maktfördelning, vare sig nationellt eller internationellt. Därför stöder vi de latinamerikanska folkrörelser som verkar för socialism.”

”Varför?”

Upphovsperson: Lönnqvist, Lena
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Fredsengagemang, Sociala rörelser, Våld och konflikter, Palestina, Israel
I konflikten mellan palestinier och israeler har man vant sig vid att hoppet om fred stiger och faller med växling av israeliska ledare, palestinska ledares agerande, våldsaktioner som påverkar opinionen och fredsförhandlingar.
Hoppet om fred går upp och ner som på börsen och nu måste det sägas ha varit en långvarig lågkonjunktur.

Boenderörelsen vill utveckla lokal demokrati

Upphovspersoner: Chavarría Urbina, Erich | Wallin, Lasse (övers.)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Demokrati, Nicaragua, Sociala rörelser, Internationellt bistånd
(OBS! Denna PDF innehåller även början på en annan artikel)
Inom den sandinistiska massrörelsen utvecklades Movimiento Comunal Nicaraguense(MCN) som en by- och stadsdelsorganisation för att de boende skulle få olika behov som hälsovård, utbildning och säkerhet tillgodosedda.
Den initierades från områdets partiorganisation med syftet att välfärdsutvecklingen skulle bygga på de boendes deltagande i beslutsfattande och utförande.

Miljöengagemang i Nicaragua

Upphovsperson: Cerruto, Jennie (text och bild)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Miljörörelser, Nicaragua, Sociala rörelser
När jag anländer i mitten av juni har organisationen fyra betalda projekt igång. Ett mediaprojekt där organisationen fyra gånger under året publicerar sin organisationstidning, en miljömässa Feria Nacional de la Tierra som anordnas årligen i samarbete med regeringen, ett internationellt utbytesprojekt med Fältbiologerna i Sverige samt Lider 21 som är ett projekt med syftet att utbilda och inspirera nya ledare inom organisationen. Mitt första arbete blir att fotografera

Sidor