Sökformulär

Sociala rörelser

Jordlösa: på liv och död

Upphovsperson: da Rocha, Max
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Politisk historia, Sociala rörelser, Jordreformer, Brasilien, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Jordlöshet, Statlig repression
Mord och förföljelser av politiskt aktiva på
den brasilianska landsbygden har länge pågått i det tysta. Särskilt drabbade är urfolken och de jordlösa i Amazonasregionen. MST,
de jordlösas rörelse, står ofta i brännpunkten för dessa konflikter. – Vi jagas överallt. Det
är ett helvete, berättar Charles Torcate, aktivist i MST i delstaten Pará.

Rinkebyhuset utrymt

Upphovsperson: Esmailian, Shora
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Rasism och främlingsfientlighet, Ockupationer, Bostäder och boende, Sociala rörelser
Trots att Rinkebyborna redan förra året lämnade förslag om lösningar på det nyligen ockuperade huset i området, har Stockholmspolitiker inte gett dem någon respons. Däremot bjöds organisationen jagvillhabostad.
nu in till ett möte med två borgarråd i förra veckan för att diskutera husets framtid.
Rinkebybon Mohamed Hagi Farah är besviken.

Jordens folk kämpar för sin mark

Upphovspersoner: Novo Swensson, Sofia | Petersson, Maria
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Politisk historia, Sociala rörelser, Jordreformer, Ekonomisk historia, Imperialism, Lokal ekonomi och försörjning, Naturresurser, Chile, Ursprungsfolk, Förstatligande och nationalisering
Under decennier, till och med århundraden, har mapuchefolket kämpat för att få rätten till den chilenska marken. Mapuchefolket har alltid brukat den, men staten bestämmer
över den och företagen kan betala för den. Hektar för hektar försöker mapuchefolket nå
sitt mål; att få tillbaka det land som gång på gång tagits ifrån dem.

Ingen lösning efter kuppen

Upphovsperson: Halkjaer, Erik
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Costa Rica, Sociala rörelser, Statskupper, Politiker, Militärer, Grundlagar, Liberalism, Folkomröstningar, Honduras
Söndagen den 28 juni störtades Honduras president Manuel Zelaya.
Kuppmakare var militären och hans kamrater i Liberala partiet.
Hela världen tog avstånd från kuppen och Costa Ricas president Oscar Arias medlade, men vid denna tidnings pressläggning i början av september levde Zelaya och fl era av hans landsmän fortfarande i landsflykt.

Utsläpp splittrar byborna: vad kostar havet?

Upphovsperson: Arias, Fernando
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Blockader, Sociala rörelser, Miljöföroreningar, Vatten, Ursprungsfolk, Naturresurser, Kapitalism och vinstmaximering
Pappersmassaföretaget Celco möttes av hårt motstånd när det för 15 år sedan offentliggjorde sina planer på att släppa ut avfall i havet utanför Chile.
Välorganiserade fiskare har gång på gång lyckats stoppa bolagets planer men nu har Celco bytt taktik och splittrat invånarna i området. Livet i byarna präglas i dag av konflikter, rasism och våld.

Trögt få fack till COP15

Upphovsperson: Holmbäck, Christopher
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Facklig kamp och organisering, Sociala rörelser, Norge, Reformer
Att stoppa klimatförändringen kräver att vårt samhälle stöps om. I det arbetet kan fackföreningarna spela en nyckelroll och se till att förändringarna blir rättvisa, jobbskapande och därmed allmänt accepterade.
Axlar facken ansvaret?

Perus regering anklagas för folkmord

Upphovspersoner: Edquist, Kerstin | Quirynen, Thomas (foto)
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Amazonas, Peru, Blockader, Sociala rörelser, Imperialism, Handelsavtal, Multinationella företag, Naturresurser, USA, Statlig repression
på morgonen den 5 juni förvandlas vägen utanför staden Bagua i norra Peru till en krigszon.
1 500 poliser har kommit dit för att skingra de ursprungsfolk och bönder som sedan 48 dagar,
i protest mot regeringens politik, har blockerat vägen vid det som kallas ”Djävulens kurva”.
Polisen skjuter skarpt mot demonstranterna,
en helikopter släpper ner tårgas från luften och panik utbryter. Poliser tas till fånga, demonstranter grips och döda och skadade personer forslas i väg så gott det går. Sjukhusen i Bagua fylls snabbt.

Mobiliseringen fortsätter

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Politiska institutioner, Sociala rörelser, Sociala forum, Politiska avtal, Imperialism, Demonstrationer
Utsikterna för att ett bindande klimatavtal ska undertecknas i Köpenhamn är i princip obefintliga.
Det hävdar nu USA,
Sverige och EU. Men de sänkta förväntningarna på officiell nivå verkar inte påverka klimatrörelsens mobilisering.

En dag i rebellernas skola

Upphovsperson: Lindblom, Aron
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Politisk historia, Sociala rörelser, Utbildning och skola, Ursprungsfolk
I Chiapas i södra Mexiko har zapatisterna byggt upp skolor i egen regi. Istället för att följa den nationella läroplanen sker undervisningen på egna villkor. Målsättningarna stämmer
överens med zapatisternas politiska dagordning och med böndernas dagliga liv. På så sätt fostras barnen in i zapatismen.

Sidor