Sökformulär

Sociala rörelser

På väg mot en annan värld

Upphovsperson: Rydsmo, Tomas
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Sociala rörelser, Internationellt bistånd
(OBS! Denna PDF innehåller även andra artiklar)
Många talar om att en annan värld är möjlig. Om det räcker med hälften av årsinkomsten för de fyra personer som tjänar mest, för att ge alla rent vatten, tak över huvudet, näringsrik mat, god hälsovård och utbildning. Ja då känns det som om det faktiskt skulle vara möjligt att skapa en annan värld. Bara tillräckligt många krävde att spelreglerna ändrades till fördel för flertalet och inte för ett fåtal. Det gäller givetvis handelsvillkor och alla andra frågor som står på vår agenda.

Latinamerika: inför vägvalet

Upphovsperson: Enghardt, Ingvar
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Venezuela, Partier, Sociala rörelser, Bolivia, Socialism, Reformer, Argentina, Demokrati, Latinamerika, USA
Faktum är att internationella konflikter sedan lång tid är sällsynta i Latinamerika. Inre sociala och ideologiska motsättningar förekommer desto oftare, etnisk och kulturell diskriminering kan finnas finns med i bilden. Mapuches kamp för överlevnad i södra Chile eller zapatistupproret i södra Mexiko ger prov på detta. På senare år har vi upplevt en serie sociala revolter och politiska revolutioner i Latinamerika, karismatiska ledare har trätt fram och medvetenheten har höjts hos massorna.

Organisering: metoden för påverkan

Upphovsperson: Johansson, Caroline
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Politisk organisering, Sociala rörelser, Internationellt bistånd
(OBS! Denna PDF innehåller även början på en annan artikel)
Behovet av att världens folk organiserar sig och solidariserar sig med varandra är lika stort i dag som någonsin. Då allt fler känner att deras röster dränks i informationsbruset och möjligheten att påverka känns obefintlig. Det behövs dock former för att enas, bli en starkare röst och på så sätt nå ut till fler. På många håll i världen tas steg för att ena mindre grupper till större sammanslutningar.

Starkare än det påstås: en nerdragare kanske?

Upphovspersoner: Hernborg, Emma | Nilsson, Hillevi
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Sociala rörelser, Angola, Non-Governmental Organizations (NGOs)
Angolas civila samhälle är långtifrån så svagt som det allmänt brukar påstås. På senare tid har dess organisationer dessutom politiserats och börjat spela en viktig roll som påtryckare gentemot statsmakten.
Det säger Fernando Pacheco, som
är ordförande i ADRA, en av de större enskilda organisationerna som också är Afrikagruppernas viktigaste samarbetspartner i Angola.

Brassarnas glöd imponerar: ”vi moçambikier måste lära oss att sätta press på regeringen”

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Brasilien, Sociala rörelser, Mocambique, Jordlöshet, Sociala forum, Socialism
I Moçambique har flertalet bönder jord men sällan någon ideologi. I Brasilien har tusentals jordlösa människor fått politisk skolning för att förändra förhållandena och deras organisation sätter press på
regering och myndigheter.
Detta intresserar den moçambikiska bonderörelsen Unac som under World Social Forum besökte markockupanter och nyblivna jordägare.

Sidor