Sökformulär

Sociala rörelser

Gladys & Maikel på Sverigeturné

Upphovspersoner: Österlin, Martin | Tiroler, Zoltan | Widén, Tomas | Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Antiimperialism, Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Sverige, Kuba
Fantastiskt vad de hann med på sin föredragsturné i Sverige, kvällsmöten så gott som varenda dag under två veckor mellan 15 oktober och 1 november, 26 städer från Luleå i norr till Malmö i söder, ett tusental personer. I Stockholm var det kanske 80 som deltog, och i Umeå 45, bara för att ta några exempel. De hann också med besök på skolor, på universitet förutom de offentliga mötena, i många städer i samarbete med ABF.

Kulturkväll för Che i Västerås

Upphovsperson: Berggren, Björn
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Antiimperialism, Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Sverige, Kuba
I Västerås deltog drygt 50 personer i årets kulturkväll tillägnad Che Guevara. Efter visningen av en vacker Che-biografi i bilder till musik visade de yngsta bolivianska dansarna upp sina färdigheter till publikens förtjusning. Pedro Manuel Alvarez från kubanska ambassaden framhöll att blockaden mot Kuba på intet vis lättats upp utan tvärtom har den skärpts. Mary och Pepe spelade och sjön och kvällen avslutades med discodans.

Välkomponerad Che-dag i Uppsala

Upphovsperson: Lennartsson, Per-Olov
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Antiimperialism, Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Sverige, Kuba
Chemötet fyllde Grandsalen till sista plats. I en mycket intim miljö med positiv stämning bjöds drygt 70 personer på ett välkomponerat program med tal, dikt, sång och musik. Konferenciern Veronica Castillo inledde med att påvisa det ständiga invasionshot Cuba lever under och den USA-orkestrerade kampanj som förs mot det lilla socialistiska landet.

16:e Europeiska Solidaritetsmötet

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Antiimperialism, Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Europa, Kuba
I början av november samlades omkring 140 företrädare för Kubaföreningar från så gott som alla europeiska (och några asiatiska) länder till möte för 16:e året i rad, denna gång i Berlin, för att utbyta erfarenheter och stärka solidaritetsarbetet med samordning i kampanjer av olika slag. De tog särskilt upp kampanjen för De 5, motståndet mot EU:s ”Gemensamma ståndpunkt” och mediepolitiken. De hann också ta till sig information om de förändringar som nu genomförs.

Kubaner i Europa på möte i Madrid

Upphovsperson: Björklund,, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Sociala rörelser, Migration, Kulturell identitet och gemenskap, Europa, Kuba
Ett par hundra kubaner bosatta runt om i Europa höll sitt 7e möte i Madrid helgen 20-21 oktober. Där deltog Sveriges Cubanos por Cuba tillsammans med andra länders organisationer med samma namn. De är ett uttryck för de starka banden mellan kubanerna utomlands och hemlandet. Ett uttryck för samma sak är Cubanos por Cubas kulturdagsfirande på Kafé Marx i Stockholm där den kubanska reaggeton-cubatonartisten El Medico deltog.

Generation & revolution

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Sociala rörelser, Sexualitet, Musik, Kuba
Ja till sexuell mångfald! Nej till genmodifiering! Länge leve @! Kubanska ungdomar hittar nya slagord för aktivt deltagande och ”nya revolutioner inom revolutionen”. Den återupptagna kampen mot rasismen, kampen för sexuell mångfald och den ekologiska revolutionen är de som tydligast bryter mark. De har inte som sina föräldrar vuxit upp med ständiga förbättringar, utan i en tid av ekonomisk kris. De vill ändra, anpassa och modernisera. Det finns en växande motkulturrörelse i olika musikstilar: metalhead, nya metalhead, punkare, hippies, frikis, emos (”emotive hardcore”), mikis (elektro), disco, trubadurer, reggaeton, rap, timba osv. De har inte vänt sin nationella identitet ryggen, men avspeglar en växande mångfald.

Kvinnoförbundet & makten

Upphovsperson: Björklund, eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Sociala rörelser, Genus och jämställdhet, Kuba
Med de kvinnor som varit aktiva i befrielsekampen, och med Vilma Espín i täten, bildades kubanska kvinnoförbundet FMC 1960. Målsättningen var ”kvinnornas fullständiga frigörelse”, sedermera jämställdhet mellan kvinnor och män. FMC blev snart en maktfaktor att räkna med. Förbundet har nu ca 4 miljoner medlemmar, över 80 procent av kvinnorna från 14 år, i ca 75.000 grundorganisationer. Det har spelat en avgörande roll för i all politik med målet att jämställdheten ska beaktas i alla frågor. Det var också FMC som på 70-talet inledde den långa kampen mot homofobin.

ALBAs Kvinnoråd

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Sociala rörelser, Genus och jämställdhet, Latinamerika, Kuba
ALBA hade sitt ursprung i de sociala rörelser som växte fram i kampen mot USAs annekteringsprojekt, ALCA/FTTA. De finns med i ALBA i de sociala rörelsernas råd, men också särskilda rörelseegna organisationer. Som exempel kan vi ta ALBAs Kvinnoråd som har sitt ursprung i de kvinnoläger som de sociala rörelserna organisade sommaren 2009. Kvinnorörelsen till att börja med fick egen representation i ALBAs politiska och ekonomiska råd, men också vid ALBAs toppmöten.

ALBA - Gryning i Latinamerika Bolivarianskt alternativ blir allians

Upphovsperson: Björklund, eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Sociala rörelser, Rättvis handel, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Handelsavtal, Latinamerika, Kuba
Sedan 90-talet utvecklas flera integrationsprojekt i Latinamerika och Karibien som syftar till frigörelse från USA förkvävande kontroll och utplundring. ALBA är det mest långtgående och nydanande projektet för att skapa ett radikalt alternativ till den nyliberala dagordningens. Det bildades av Kuba och Venezuela i december 2004. Sedan dess har Bolivia, Nicaragua, Ecuador m fl länder anslutit sig, men också många kommuner och organisationer i andra länder. ALBA är ett integrationsprojekt som ska bryta med den kapitalistiska logiken, vinstlogiken. Det är både mellanstatligt och mellanfolkligt och grundar sig på ömsesidighet, samarbete, solidaritet och respekt för folksuveräniteten.

Sidor