Sökformulär

Sociala rörelser

Anielka Bolaños Gonzalez organiserar kvinnor på landsbygden.

Upphovsperson: Sanchez, Sofia
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2007
Ämnesord: Sexualitet, Nicaragua, Sociala rörelser, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Genus och jämställdhet
Anielka Bolaños González är 25 år och kommer från staden Estelí som är känd för sin kvinnokamp. Hon är examinerad agronom vid Universidad Nacional Autonoma de Estelí (UNAE) och besöker kvinnor som odlar ekologiskt kaffe i en by i norra Nicaragua.

Nicaragua – lika viktigt i dag som på 1980-talet

Upphovsperson: Johansson, Caroline
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Nationella befrielsekamper, Nicaragua, Politisk historia, Sociala rörelser
1979. Det nicaraguanska folket reste sig och störtade diktatorn Somoza. Folket var fattigt, men hopp och framtidstro rådde det ingen brist på. Den sandinistiska fronten, döpt efter frihetskämpen Augusto Sandino som verkade på 1920- och 1930- talet, startade en rad åtgärder för att minska fattigdomen. Bland annat gjorde man stora satsningar på skäliga löner, livsmedelssubventioner och utbildning med bland annat en stor alfabetiseringskampanj.

Vatten: Men motståndet växer…

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Vatten, Politisk organisering, Privatiseringar, Sociala rörelser
Inte heller vid det senaste World Water Forum, i Japan i slutet av mars 2003, erkände deltagande ministrar att vatten är en mänsklig rättighet.
Inte heller lades det fram något förslag på hur man ska lösa ödesfrågorna om tillgång till rent vatten och förbättrade sanitära förhållanden. Denna ovilja, eller inkompetens, får motståndet att växa.

Idag saknar syd valfrihet

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Handel, Sociala och politiska aktivister, Mocambique, Sociala rörelser, Sociala forum, Indien, Imperialism, Jordbruk
- Vi måste låta dem som drabbas värst komma till tals och det är alltid de vanliga människorna. Vår enda chans är att tillsammans med andra människor i liknande situation sätta press på makthavare. Därför deltog vi i World Social Forum i Indien.
Det säger Amade Sucá, representant för bonderörelsen Unac, nyss hemkommen från Mumbai.

Seg start efter toppmötet

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Hållbar utveckling, Sociala rörelser, Fattigdom, Sociala forum, Non-Governmental Organizations (NGOs), Sydafrika, Miljöföroreningar
Ett och ett halvt år har gått sedan Johannesburg invaderades i samband med världskonferensen om hållbar utveckling, WSSD.
Efterspelet till toppmötet lämnade civilsamhället i Sydafrika splittrat och arbetet med att lyfta frågorna på gräsrotsnivå har gått trögt.

Sidor