Sökformulär

Västpapua

Rädda Papua och dess folk!

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Indonesien, Naturresurser, Västpapua
Den 23 december 1994 beslutade FN:s generalförsamling att den 9 augusti varje år är den internationella dagen för urbefolkningar. Med anledning av detta hölls den 13 september 2009 ett möte i Jayapura. Huvudtemat på mötet var ”Låt oss rädda Papua och dess urbefolkning”. Huvudtalare var prästen Forkorus Yaboisembut.
Han är också Papuas folkråds (Dewan Adat Papua—DAP) ordförande. Hans anförande innehåller ett upprop om att man måste skydda Västpapua och dess kvarvarande urbefolkning på 1,2 miljoner papuaner.

Den obarmhärtiga exploateringen i Västpapua

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Naturresurser, Indonesien, Fattigdom, Ekonomi, Västpapua
Landskapet i Västpapua är förbluffande vackert. I det vackra landskapet finns mycket unik flora och fauna. I jorden finns enorma naturtillgångar. Några naturtillgångar har redan exploaterats av indonesiska och utländska multinationella bolag. Här behandlas kopparen och naturgasen.

Västpapua: från vit fläck på kartan till guldgruva

Upphovsperson: Görfelt, Gustaf
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Ockupationer, Nationella befrielsekamper, Folkrätt, Indonesien, Naturresurser, Kolonialism, Mänskliga rättigheter, Västpapua
Västra delen av Nya Guinea har varit ett av världens mest isolerade områden och undgick länge utländskt inflytande. Sedan 1960-talet bedriver dock Indonesien en mycket brutal kolonialiseringspolitik i Västpapua,
samtidigt som naturresurserna exploateras. I den historiska bakgrunden finns ett smutsigt spel av både USA och FN.

Laila Freivalds tiger om FN:s roll i Västpapua

Upphovsperson: Petersson, Thomas
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Indonesien, Politiska institutioner, Politisk historia, Våld och konflikter, Imperialism, Västpapua
Under 2005 kommer Dag Hammarskjölds födelse att högtidlighetshållas. Hyllningarn kommer att avlösa varandra, med vad har det internationella samfundet dragit för lärdomar av 1900-talets folkmord och grymheter? Är FN rätt forum för att skapa fred och rättvisa?

Sidor