Sökformulär

Bistånd: enligt vilken modell?

Upphovsperson: Odén, Bertil
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
Nummer: 2007:01
År: 2007
ISSN: 1104-5965
Språk: sv
Relation: http://www.afrikagrupperna.se/
Ämnesord: Kina, Afrika, Internationellt bistånd
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: 1-2007bistand.pdf (235.08 KB)
Med Kinas återinträde som biståndsgivare drivs biståndet till Afrika av två sorters logik. Den ena kan kallas DAC-modellen,
där givare och mottagare ska fungera som samarbetspartners för att åstadkomma ekonomisk utveckling och fattigdomsminskning.
I denna modell spelar politiska och ekonomiska reformer en viktig roll, och kraven på hur dessa ska se ut utformas i hög grad av biståndsgivarna.
Den kinesiska modellen baseras på ett utbyte där givaren bidrar med finansiering och tekniskt bistånd av framför allt infrastruktur, men också inom jordbruk, hälsovård och stipendier för studier i Kina. Huvuddelen av detta bistånd är bundet till kinesiska varor och tjänster. Som samarbetspartner ställer Kina inte några krav på den inhemska politiken.