Sökformulär

Säkerhet på dekis

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
Nummer: 2009:09
År: 2009
ISSN: 0345-0961
Språk: sv
Relation: http://www.arbetaren.se
Ämnesord: Sverige, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Arbetsliv, Arbetsrätt, Statlig repression, Kapitalism och vinstmaximering
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: a_0909_dekis.pdf (326.16 KB)
Sist vi kollade var det fortfarande arbetsgivarna som leder och fördelar arbetet på svenska arbetsplatser. Vi hade gärna sett att den makten
övertogs av de anställda, men så är nu inte fallet.
Med makt följer ansvar. Enbart den som har makt att göra något åt en situation kan hållas ansvarig för den. Vad gäller till exempel arbetsmiljö
är det i första hand arbetsgivaren som är ansvarig,
eftersom det är arbetsgivaren som ytterst har makten
över arbetsmiljön. Det är nog bra att de anställda kan utse ett skyddsombud, men så länge skyddsombudets befogenheter är så begränsade kan det inte hållas ansvarigt för arbetsplatsolyckor.