Sökformulär

Arbetsrätt

Utan mark, utan makt : Kvinnorna utan rätt att fatta beslut när Swedfund investerar i Addax Bioenergy i Sierra Leone

Upphovsperson: Whålin, Malena
Utgivare: Swedwatch | Svenska Kyrkan
Tidskrift/källa: Swedwatch Report
År: 2013
Ämnesord: Sierra Leone, Energi, Bioenergi, ekonomiska förhållanden, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Land, Land acquisition, Kvinnofrågor, Arbetsrätt
Klarar näringslivet att leverera biståndsmål? Swedwatchs granskning av Swedfunds satsning på ett bioenergiprojekt i Sierra Leone visar hur kvinnors rättigheter kommer i kläm när företaget Addax Bioenergy arrenderar mark för sockerrörsodling.

Rapporten ”Utan mark, utan makt” granskar hur ett bioenergiprojekt i Sierra Leone lever upp till svenska och internationella utvecklingsmål. Svenska statens utvecklingsfinansiär Swedfund har investerat 90 miljoner kronor av den totala investeringen på 2,4 miljarder kronor i företaget Addax Bioenergy. Företaget backas även upp av sju andra utvecklingsbanker från olika länder. Företaget odlar sockerrör och ska producera etanol till den europeiska marknaden samt elektricitet till den nationella marknaden i Sierra Leone.

För sin verksamhet arrenderar Addax Bioenergy ett markområde på 44 000 hektar av lokalbefolkningen i 92 byar i norra Sierra Leone. De självförsörjande bönderna får 55 kronor per hektar och år i arrende.

Trots att Addax Bioenergy har ett ambitiöst hållbarhetsarbete visar Swedwatchs granskning att det finns stora utmaningar i projektet. Att investera i ett storskaligt jordbruk i ett fattigt postkonfliktland som Sierra Leone ställer krav på breddade perspektiv, långsiktighet och - kanske framför allt - lokalbefolkningens inkludering och involvering. Swedwatchs studie visar att kvinnor har begränsade möjligheter att dra nytta av projektet. De får inte äga mark enligt de lokala traditionerna. Det är i stor utsträckning kvinnorna som brukat och rört sig på marken men de har haft mycket begränsat inflytande i förhandlingarna och får sällan del av arrendet. De berörs i hög grad av projektet men har av på grund av sin underordnade ställning sämre tillgång till information och klagomålsmekanismer och sämre chanser till arbete än männen.

Kvinnor behöver ges fler möjligheter att dels delta i avtalsprocessen, dels dra nytta av projektet. Löpande kommunikation med lokalbefolkningen bör förbättras och utgå ifrån lokala behov, språk och traditioner så att ett meningsfullt deltagande möjliggörs.

Marken ska enligt avtalen arrenderas i 50 år framöver och bioenergiprojektet är ännu bara inne på sitt tredje år. Förväntningarna på de utvecklingseffekter det ska ge är höga både bland investerare och lokalbefolkning. Swedwatchs fältstudie har visat att det finns allvarliga risker att projektet inverkar negativt på människorättssituationen i de berörda byarna. Om projektet ska generera en tillväxt som kommer lokalbefolkningen till godo och stärker hela Sierra Leone så bör projektet i högre grad utgå ifrån deras behov. Idag saknar lokalbefolkningen korrekt information eller förståelse för projektet och många har arrenderat ut sin mark för att de upplever att de blivit lovade arbete.

I de byar som Swedwatch besökt råder stor besvikelse över att inte fler har fått jobb och att säsongsanställningarna skapar stor osäkerhet. Upplevelsen av svikna löften har lett till en spänd situation mellan företaget och lokalbefolkningen som var tydlig under Swedwatchs besök och som visade sig i en protest mot företaget som riskerade att bli våldsam.

Sällsynt dålig tajming

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Sverige, Arbetsrätt, Marknads-, plan- och blandekonomi, Politiska avtal
Temperaturen har höjts ordentligt i den inrikespolitiska debatten. Men det tragiska är att det är maktpolitiska utspel som har skapat turbulensen,
inte de viktiga politiska frågorna, som finanskrisen,
rekordvarslen och den kommande lågkonjunkturen.
Nu om någonsin behövs offensiva inspel från vänster för att mobilisera människors oro och vrede över den oreglerade kapitalismen, nu om någonsin finns möjligheter att förskjuta debatten åt vänster. Precis just då fastnar arbetarrörelsen och de gröna i ett meningslöst interntjabbel.

Nya åtal väntar syndikalister

Upphovspersoner: Lindquist, Kristina | Falk, Hans | Esmailian, Shora
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Fackliga rättigheter, Facklig kamp och organisering, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Juridiska institutioner, Arbetsrätt
Förra onsdagen (mitten av november 2008) fälldes de 26 strejkvakter som stått åtalade för händelser i samband med en facklig blockad utanför restaurang Izakaya Koi. Nu tyder allt på att LS-medlemmar som i början av juni i år blockerade transporten av varor till Ånedinlinjen kommer att åtalas och dömas, menar Jan Abrahamsson,
styrelseledamot i Storstockholms transportsyndikat.

Lavalutredningen: en facklig besvikelse

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Sverige, Facklig kamp och organisering, Arbetsrätt, Migration
Facket får inte ta strid om lön,
arbetstid och semester utöver en miniminivå. Och om utländska företag i Sverige kan visa att de följer villkor, dikterade av EU, är fackliga stridsåtgärder förbjudet. Det föreslår den färska utredningen om Laval,
utförd av Claes Stråth.

EU anstiftar till hets

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Liberalism, Rasism och främlingsfientlighet, Facklig kamp och organisering, Politiska institutioner, Europarätt, Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Storbritannien
När Gordon Brown i sitt första tal som Storbritanniens premiärminister lyfte parollen ”brittiska jobb åt brittiska arbetare” menade han – säger han i alla fall nu – att brittiska arbetare skulle erbjudas de färdigheter som krävs för att framgångsrikt kunna konkurrera på den globala arbetsmarknaden.
Han hade nog inte tänkt sig att den största vilda strejk-vågen på 30 år skulle föras under (bland annat) den parollen.

Säkerhet på dekis

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Arbetsliv, Arbetsrätt, Statlig repression, Kapitalism och vinstmaximering
Sist vi kollade var det fortfarande arbetsgivarna som leder och fördelar arbetet på svenska arbetsplatser. Vi hade gärna sett att den makten
övertogs av de anställda, men så är nu inte fallet.
Med makt följer ansvar. Enbart den som har makt att göra något åt en situation kan hållas ansvarig för den. Vad gäller till exempel arbetsmiljö
är det i första hand arbetsgivaren som är ansvarig,
eftersom det är arbetsgivaren som ytterst har makten
över arbetsmiljön. Det är nog bra att de anställda kan utse ett skyddsombud, men så länge skyddsombudets befogenheter är så begränsade kan det inte hållas ansvarigt för arbetsplatsolyckor.

Arbetsgivarsidan vill bestämma turordningen

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Politiska institutioner, Arbetsmarknad, Arbetsrätt
Arbetaren har tagit del av Svenskt Näringslivs kravlista i förhandlingarna om ett nytt huvudavtal. Med tanke på hur långtgående kraven är kan de knappast ha blivit förvånade
över att det inte blev något avtal med LO och PTK.
Avser arbetsgivarna nu att i stället pressa regeringen till ny lagstiftning?

Sidor