Sökformulär

Delegationen för romska frågor

Upphovsperson: Fjärde världens redaktion
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
Nummer: 2008:04
År: 2008
ISSN: ISSN 0282-258
Språk: sv
Relation: http://www.f4world.org/tidning.asp
Ämnesord: Sverige, Minoritetskulturer, Föreningsliv, Kulturhistoria, Socialhistoria, Myndigheter och förvaltning, Språk, Kulturell identitet och gemenskap
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: fv_delegationen_08_04.pdf (236.09 KB)
Delegationen för romska frågor har i uppdrag att, med utgångspunkt i Sveriges internationella
åtaganden om att skydda och främja de mänskliga rättigheterna, vara nationellt pådrivande i arbete med att förbättra romernas situation i Sverige.