Sökformulär

Bakomliggande händelser för att förstå konflikterna i Enare

Upphovspersoner: Vartiainen, Mikko | Hyvönen, Hannu | Frilund, Harry (övers.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
Nummer: 2007:02-03
År: 2007
Sidnummer: 25
ISSN: ISSN 0282-258
Språk: sv
Relation: http://www.f4world.org/tidning.asp
Ämnesord: Finland, Politiska institutioner, Ursprungsfolk, Naturresurser
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: bakgrund_enare_2007_02_03.pdf (263.53 KB)
I november 2005 sände renskötaren Kalevi Paadar tillsammans med två bröder en anmälan till Förenta Nationernas kommitté för mänskliga rättigheter.Denna fordrade finska staten att avbryta skogsavverkningarna i de renbetesmarker, där bland annat släkten Paadars renar betade. Kommittén hänvisade till den möjligheten,
att avverkningarna kommer att förhindra besvärandens möjligheter att fortsätta verkställa sitt kulturella sätt att livnära sig.