Sökformulär

Mongoliet

Djingis khans ättlingar har förlorat sin identitet

Upphovsperson: Enwall, Joakim
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Mongoliet, Politisk historia
Inledning till artikeln: "1911 utropade sig Yttre Mongoliet som en självständig stat medan Inre Mongoliet hölls kvar i kinesernas grepp och 1949 blev en autonom region i Folkrepubliken Kina. Storskalig kinesisk migration har försvagat den mongoliska kulturen och språket avsevärt. Idag är endast 17 procent av befolkningen i Inre Mongoliet mongoler."

renägarnas världskongress: ”Hot från gruv-, olje- och gasindustrin”

Upphovsperson: Ahlén, Anna-Maria
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Finland, Politiska institutioner, Grönland, Djur, Mongoliet, Naturresurser, Politisk organisering, Kina, USA, Norge, Kanada, Ryssland
"Fortsätter renbeteslanden
att krympa blir det katastrof
för dem som ska ägna sig åt
rennäringen om en 40-50
år" säger Odd Erling Smuk
som i våras valdes till ordförande
för organisationen
för världens renägare, på
deras fjärde världskongress i
Kautokeino.