Sökformulär

Djur

Torkan kom åter till Afghanistan

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Djur, Vatten, Afghanistan, Internationellt bistånd, Jordbruk
På våren 2006 slog torkan till igen.
Det regn som skulle ha gett de skördar som så väl behövs för att föda Afghanistans befolkning uteblev. Snö-
smältningen kom tidigt och smältvattnet rann bort i förtid utan någon större nytta för jordbruket. I februari-mars slutade det regna. De livsviktiga vårregnen för det regnbevattnade jordbruket uteblev.

Miljön klarar inte din biff

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Djur, Vatten, Befolkningsfrågor, Miljö och ekologi
Om tjugo år blir kött kanske en lika stor sällsynthet på matbordet i de rika länderna som det är idag för många människor i Syd. Inte för att folk frivilligt blir vegetarianer utan för att världens vatten inte räcker till för köttproduktion. Det går nämligen åt i genomsnitt 9 680 liter vatten för att få fram ett kilo nötkött. För ett kg vete behövs det 1 790 liter och majs kräver ännu mindre vatten.

De sibiriska urfolkens livsvillkor: olja, gas och skogsavverkning hotar miljön och rennäringen

Upphovsperson: Pihl, Birgitta
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Djur, Ursprungsfolk, Naturresurser, Litteratur, Hälsa, Miljöföroreningar, Ryssland
[Sibirien: nentser] Vattnet i floderna Ob och Irtysch i Khanty-Mansidistriktet i centrala Sibirien förorenas av oljeläckor under jord orsakade av den växande oljeindustrin. Både djur och människor som lever i området blir sjuka.
Norr därom, på Jamalhalvön,
har exploateringen av en av världens största gasfyndigheter påbörjats. De renskötande nentserna försöker , med viss framgång, anpassa sig till utvecklingen.

Basinformation om Västpapua

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Infrastruktur, Befolkningsfrågor, Sjukvård, Växter, Språk, Utbildning och skola, Djur, Västpapua
Västpapua ligger mellan breddgrad 2 i norr och 9 i söder. Längdgraderna är 130 i väster och 141 i öster.
Ytan är 421.981 km2 (Sverige 449.960 km2). I de centrala delarna ligger höglandet med bergskedjan Maoke (indonesiskt namn: Jaya Wijaya) som sträcker sig 2.500 km från öst till väst. Några bergstoppar är mellan 4.000 och 5.000 m höga och täcks av snö. Man uppskattar att det finns ungefär 250 olika ursprungsfolk..
Sedan Indonesien övertog administrationen har ett stort antal transmigranter (immigranter) flyttat in från bland annat de överbefolkade öarna Java, Madura och Bali.
Majoriteten av befolkningen är bönder.

Nicanor fick stöd av Norad

Upphovsperson: Brenner, Erika
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Djur, Vatten, Naturresurser, USA, Internationellt bistånd, Norge, Miljöföroreningar
Nicanor grundades 1992 av norrmannen Reidar Sundet. Norad,
Norges motsvarighet till Sida,
gav lån till verksamheten fram till
åtminstone 2002 då Nicanor fick etablerings- och miljöstöd, enligt Norads hemsida. Enligt Sundet,
som lämnade Nicanor 1999,
beskylldes Norad i norska medier för att indirekt förorena Nicaraguasjön.

Norskodlad tilapia hotar Nicaraguasjön

Upphovspersoner: Brenner, Erika | Ericsson, Karin (foto)
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Djur, Vatten, Naturresurser, USA, Internationellt bistånd, Norge, Miljöföroreningar
Tilapia har blivit en favorit på middagsborden i USA.
Nicaragua är ett av de länder som förser den amerikanska marknaden med den tåliga fiskarten från Afrika.
Tilapiaodlingarna i Nicaraguasjön, som drivs av ett norsk-amerikanskt bolag, riskerar att förstöra miljön och hotar unika fiskarter, varnar forskare

Sidor