Sökformulär

BiS nya program!: reviderat och nu antaget på BiS årsmöte i Borås 13 mars 2009

Upphovsperson: *, *
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
Nummer: 2009:01
År: 2009
Sidnummer: 24-25
Språk: sv
Relation: http://www.foreningenbis.org
Ämnesord: Sverige, Allmänningar, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Non-Governmental Organizations (NGOs), Genus och jämställdhet, Kultur- och informationsallmänningar, Socialism
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: gabis901_program.pdf (191.51 KB)
Inledningen till BiS program: "Föreningen Bibliotek i Samhälle
(BiS) vill på socialistisk grund – men partipolitiskt obunden – verka för ett demokratiskt samhälle och ett biblioteksväsen till för alla. För BiS representerar socialismen idén om mänsklig frigörelse och utveckling,
baserad på jämlik fördelning av materiella, sociala och kulturella tillgångar."