Sökformulär

Allmänningar

Egendom är stöld

Upphovspersoner: Bohlin, Rebecka | Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Klassrelaterade frågor, Copyleft och upphovsrättskritik, Allmänningar, Upphovsrätt och patent, Ägande, Övervakning
En kniv kan användas till att skada eller rent av mörda – men det är gärningen, inte föremålet, som
är förbjudet. I den pågående rättegången mot The Pirate Bay står fyra män åtalade, men inte för att själva ha kopierat upphovsrättsskyddat material som tillgängliggjorts på ett otillåtet sätt, vilket sedan 2005 är brottsligt.
I stället hävdar åklagarsidan att männen bakom The Pirate Bay har gjort sig skyldiga till medhjälp till brott. The Pirate Bay är en plattform som gör fildelning, legal såväl som illegal, möjlig. De åtalas för att ha tillhandahållit ”kniven”. En fällande dom i högre instans förefaller därför skrämmande och osannolik.

Ja till kritiserad naturgasledning

Upphovsperson: Holmbäck, Christopher
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Infrastruktur, Politiska institutioner, Allmänningar, Energi, Tyskland, Naturresurser, Ryssland, Miljö och ekologi
Ökande växthusgasutsläpp,
miljöförstörelse och militarisering av Östersjön. Det menar kritikerna är några av konsekvenserna av att regeringen förra veckan godkände Nord Streams skandalomsusade gasledning, som ska gå från Tyskland till Ryssland genom
Östersjön.

BiS nya program!: reviderat och nu antaget på BiS årsmöte i Borås 13 mars 2009

Upphovsperson: *, *
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Allmänningar, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Non-Governmental Organizations (NGOs), Genus och jämställdhet, Kultur- och informationsallmänningar, Socialism
Inledningen till BiS program: "Föreningen Bibliotek i Samhälle
(BiS) vill på socialistisk grund – men partipolitiskt obunden – verka för ett demokratiskt samhälle och ett biblioteksväsen till för alla. För BiS representerar socialismen idén om mänsklig frigörelse och utveckling,
baserad på jämlik fördelning av materiella, sociala och kulturella tillgångar."

För allas rätt till vatten!

Upphovsperson: Nilsson, Jenny
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Sverige, Vatten, Privatiseringar, Allmänningar, Europa, Varufiering
Den svenska regeringen talar med kluven tunga när det gäller människors rätt till rent vatten.
I Sverige ska vatten skötas av det offentliga och inga vinster får göras på vattenförsörjningen. Europaparlamentet, där Sverige har representanter, fastslog den femte mars att vatten är en mänsklig rättighet och avvisade ett förslag om att avreglera vattenförsörjningen i EU-länderna.
Men EU driver en helt annan linje gentemot övriga världen. I förhandlingar om WTO:s tjänstehandelsavtal GATS begär EU att europeiska vattenföretag ska garanteras marknadstillträde i 72 länder, varav fyra är Afrikagruppernas samarbetsländer. Sveriges regering stöder reservationslöst dessa krav.

Småbönder i samverkan

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Allmänningar, Mocambique, Kooperativ, Ägande, Jordbruk
Jordbrukskollektiv är vanliga i Moçambique. I Marracuene, några mil utanför Maputo finns upp emot 30 sådana grupper. Sjunde April är en av dessa.
Runt Marracuenes vattendrag samsas de 146 medlemmarna om jorden. Alla har sin egen plätt som odlas efter behag, men det finns också en "allmänning" som är gemensamt ägd av medlemmarna och där intäkterna går till kollektivet.