Sökformulär

Ursprungsfolks livsstil och vetande: bidrar med kunskap till forskningen om klimatförändringar

Upphovsperson: Ahlberg, Annika
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
Nummer: 2009:04
År: 2009
ISSN: ISSN 0282-258
Språk: sv
Relation: http://www.f4world.org/tidning.asp
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Ursprungsfolk, Arktis, Vetenskap och forskning, Kanada
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: ursprungsfolks_livsstil_och_vetande.pdf (157.12 KB)
Ursprungsfolk som lever nära naturen har kunskaper som skulle kunna komma den
etablerade forskningen till gagn. Dels upplever de förändringarna dagligen och kan
rapportera om dem, dels kan de besitta viktiga kunskaper om hur man på olika sätt kan
anpassa sig till ett förändrat klimat. Detta faktum har uppmärksammats och har tagit
uttryck inom en rad olika forskningsprojekt.