Sökformulär

Bataljen kring den terapeutiska aborten

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
Nummer: 2005:01
År: 2005
Sidnummer: 5
Språk: sv
Relation: http://www.vfsn.se
Ämnesord: Nicaragua, Feminism och kvinnorörelse, Reproduktiv hälsa, Genus och jämställdhet
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: n_f_nicaragua_2005-1bataljen.pdf (60.18 KB)
(OBS! Denna PDF innehåller även andra artiklar) Iden nicaraguanska brottsbalken är terapeutisk abort, abort av hälsoskäl, tillåten endast då havandeskapet kan innebära överhängande risk för moderns liv. Maken eller föräldrarna måste också ge sitt godkännande. En tremannakommitté av specialister har att bedömavarje enskilt fall. Under 2003 tillstyrktes endast 46 procent av fallen som kom till kommittén.