Sökformulär

Nyheter från Nicaragua

Gatuförsäljare med egen fackförening

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2004
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Nicaragua, Informell sektor, Övriga sociala frågor, Arbetslöshet
En av följderna av den nyliberala globaliseringen har varit ett ständigt ökande antal arbetslösa. Samma tendens finns i många länder, även vårt eget Sverige. Fortfarande har vi här hemma ett relativt fungerande socialt nätverk som något motverkar en utslagning av de arbetslösa. Detta nätverk finns ej i de fattiga länderna.

En president för folket

Upphovsperson: Svensson H, Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Nicaragua, Politiska val, Arbetslöshet
(OBS! Denna PDF innehåller även en annan artikel) María Antonieta Barrera, 24 år och städerska från Managua, kommer att rösta för första gången i november 2006. Det tog henne tre år för att få ut sitt ID-kort som man behöver ha för att rösta. María som inte har varit särskilt intresserad av politik tidigare säger:
"Jag litar inte på någon politiker. De bara lovar och lovar. Titta på Alemán och Bolaños.
Alla är korrupta."

Hur står det till med folkrörelsen?

Upphovsperson: Wallin, Lasse
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Partier, Nicaragua, Sociala rörelser, Migration, Arbetslöshet
(OBS! Denna PDF innehåller även en annan artikel)
Kampen mot Somozadiktaturen, revolutionen och motståndet mot USA:s aggression hade inte varit möjligt utan en massmobilisering för en social förändring.I solidaritet med denna folkrörelse bildades VFSN. Hur ser det ut i dag, 26 år efter revolutionen i Nicaragua? Hur är tillståndet i de organisationer som är frukten av massrörelsen?

25 år med Vänskapsförbundet

Upphovsperson: Carlsson, Mats
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Nicaragua, Politisk historia, Sociala rörelser, Internationellt bistånd
Det var 1979 som Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua formellt bildades av en grupp människor, vilka ville stödja den sandinistiska revolutionen mot USA:s aggression. Sedan dess har till exempel det kalla kriget upphört med konsekvenser för den anti-imperialistiska kampen och Nicaragua har omvandlats till ett försöksdjur för nyliberal politik.

Jämställdhetsprogrammet: ett stort steg framåt för våra samarbetsorganisationer

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
Forum Syd (FS) har sedan år 2000 administrerat ett stort jämställdhetsprogram. Detta låg tidigare under den svenska ambassaden som ansåg att de inte hade tid och resurser för att administrera en mängd mindre fonder via enskilda organisationer i Nicaragua.

Internet på frammarsch i Centralamerika

Upphovsperson: Fahlström Spiik, Gabriella
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Demokrati, Nicaragua, Information, kommunikation och media
Kritiker av demokratins tillstånd i Latinamerika menar ofta att den demokrati som finns tenderar att endast sträcka sig till att bara omfatta val. En ökad tillgång till internet främjar informationsspridning och kommunikation och på så vis även den demokratiska utvecklingen, i alla fall ur en deltagande synvinkel. Internet kan vidare stödja lokal utveckling och medborgarskapet.

Sidor