Sökformulär

Irland

Kymrernas språk och litteratur

Upphovsperson: Gejel, Mikael W
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Kulturhistoria, Irland, Politisk historia, Litteratur, Språk, Storbritannien
Den inhemska keltiska befolkningen i Wales kallas kymrer. Deras språk kallas kymriska, kymraeg. Det är ett keltiskt språk av den brytonska eller p-keltiska grenen. Dess närmaste släkting är bretonskan. Kymriskan är det mest utbredda av de överlevande keltiska språken. Enligt de senaste undersökningarna talar 611 000 människor kymriska.
Närmare 1,5 miljoner förstår kymriska.

Ska Irland skrämmas till att rösta Ja till Lissabonfördraget?

Upphovsperson: Torstensson, Gösta
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Irland, Politiska institutioner, Folkomröstningar, Europa
Fredagen den 2 oktober folkomröstar irländarna för andra gången om Lissabonfördraget.
Förutsättningarna är i några avseenden annorlunda: Om irländarna röstar ja kommer alla medlemsländer att behålla sin kommissionär efter 2014. Det är ett politiskt löfte från EU:s nuvarande ledning. Men någon förändring av fördragstexten har inte gjorts.
Nytt sedan den första folkomröstningen är även ett antal preciseringar av vad Lissabonfördraget innebär - enligt Fredrik Reinfeldt:
Rätten till liv (abortförbud), skydd av familjen och rätten till utbildning förblir irländska avgöranden, beslut om skatter i EU kräver fortsatt enhällighet bland EU:s medlemsländer, Lissabonfördraget påverkar inte Irlands neutralitet.