Sökformulär

Vision Eden i Havanna

Upphovsperson: Diamant, Jeannette
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2010:04
År: 2010
Sidnummer: 16-16
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Jordbruk, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kuba
Fil: vision_eden_kuba_4.10.pdf (110.81 KB)
Bäcken Brisas i Marianao var en idyll. Men med 60-talets expansion ökade nedsmutsningen från bostäder och fabriker. I början av 90-talet bestämde sig Miguel Ángel Figueredo och hans familj för att röja och börja odla med stöd av Agricultura Urbana - samorganisationen för stadsjordbruk - med frön och plantor. 2001 utsåg FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan, Havannas ”Eden” till föredöme att ta efter. Nu följer allt fler både på Kuba och i andra länder detta exempel som både förskönar och förbättrar stadsmiljön och bidrar till familjens och samhällets försörjning.