Sökformulär

Jämställdhetspolitik i 50 år

Upphovsperson: Björklund, eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2011:02
År: 2011
Sidnummer: 5-7
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Genus och jämställdhet, Kuba
Fil: jamstalldhetspolitik_kuba_2.11.pdf (204.05 KB)
Utgångspunkten var svår, mödra- och barnadödligheten och analfabetismen var hög, förvärvsgraden låg, fattigdomen utbredd. Men steg för steg har kvinnorna uppnått utbildning, ekonomisk självständighet och rätten till den egna kroppen. Med familjelagen 1975 inleddes kampen för jämställdhet i familj och arbetsliv. 2000-talets kvinnoforskningen klarlade könsmaktsordningen och de hinder som återstår för att uppnå jämställd politisk och ekonomisk makt och komma ur både nedärvda sexistiska stereotyper och de som tränger på utifrån via den kommersiella mediebranschen.