Sökformulär

Södra Afrika

Lobola: livskraftig tradition

Upphovsperson: Olausson, Viktoria
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Södra Afrika, Kulturella seder, Familjefrågor, Genus och jämställdhet, Varufiering
Enligt en utbredd sed i södra Afrika ska en man ge gåvor till sin fästmös familj för att han ska få gifta sig med henne. Tidigare betalades detta brudpris i boskap efter långa förhandlingar mellan de två familjerna. Numera betalar man i kontanter efter minst lika långa förhandlingar. Och man kan dessutom få hjälp via Internet.

Aids-siffrorna går inte längre upp

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Södra Afrika, Hiv/Aids, Afrika
I många länder är aids fortfarande ett stort hot mot folkhälsa och utveckling. Men antalet nya hivsmittade har minskat med 17 procent i världen under de senaste åtta åren. I Afrika söder om Sahara ligger siffran på 15 procent. Det visar ”2009 AIDS epidemic update”, den senaste rapporten från FN:s aidsprogram UNAIDS och WHO, Världshälsoorganisationen.

Ska vi dö nu?

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Liberalism, Sverige, Södra Afrika, Politiska institutioner, Internationellt bistånd, Afrika, Politiker, Information, kommunikation och media
Det frågar sig ett flertal tidskrifter samt en rad små ideella organisationer. På order från regeringen snävar Kulturrådet in begreppet kulturtidskrifter samtidigt som Sida med mycket kort varsel, på order från samma håll, drar ner bidragen till enskilda organisationer, för informationsarbete med hela 60 procent.

Handel som hot mot utveckling

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Handelsavtal, Handel, Södra Afrika, Afrika, Imperialism
Olja i Västafrika, mineraler i Kongo, uran i Namibia. Den afrikanska kontinenten har mycket att erbjuda och de utländska köparna vill komma undan så billigt som möjligt. EU vill ordna det genom avtal om frihandel. Den sista december 2007 skulle nya ekonomiska partnerskapsavtal med AVS-länderna, 76 före detta kolonier runt om i världen, vara underskrivna. Men de stötte på patrull och är ännu inte i hamn.

Jorden består till 70 procent av vatten

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Vatten, Södra Afrika
Av detta är drygt 97 procent salt. Två procent av sötvattnet är bundet som is vid polerna eller i svårtåtkomligt grundvatten. 1,3 miljarder människor saknar tillgång till färskvatten. För att hålla sig frisk behöver en person minst 50 liter vatten/dag som dryck, för matlagning, tvätt och personlig hygien. Åtta av tio sjukdomar i världen beror på förorenat vatten eller brist på vatten.

Tredubblad skörd kan bli verklighet: om finansiärerna vill

Upphovsperson: Jönsson-Belyazid, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Södra Afrika, Mocambique, Afrika, Internationellt bistånd, Investeringar, Jordbruk
Afrikanska bönder har urgammal kunskap om lokala växtsorter. De är därmed viktiga i förädlingsarbetet av grödor som kan ge god avkastning även med låg näringstillgången.
Alternativa odlingsformer ses dock med skepsis av många finansiärer.

Economic Partnership Agreements

Upphovsperson: Gren, Anna
Utgivare: Afrikagrupperna | Afrikagrupperna
År: 2008
Ämnesord: Södra Afrika, Europa, Imperialism, Australien och Oceanien, Jordbruk, Handelsavtal, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern
EPA-förhandlingarna mellan EU och AVS-länderna fortsätter. Interimsavtal för varor har ingåtts med 35 av 76 länder, fullständiga EPAs med bara Karibien. Avtalen är i de flesta fall ännu inte ratificerade, alltså legalt bindande,
vilket innebär att de fortfarande kan revideras.
EU fortsätter att sätta press för långtgående ömsesidiga liberaliseringar,
inklusive tjänster och de så kallade Singaporefrågorna
(investeringar, konkurrens och offentlig upphandling) samt TRIPS plus avtal.

Sidor