Sökformulär

Vem äger Martí?

Upphovsperson: Brunström, Christer
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2013:01
År: 2013
Sidnummer: 25-26
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Kulturarvet, Kulturhistoria, Kuba
Fil: vem_ager_marti_1.13.pdf (227.81 KB)
De flesta länder har någon hjälte som haft enorm betydelse för nationen. José Martí är Kubas stora namn som politiker, journalist, filosof och poet, på många sätt en föregångare till den latinamerikanska modernistiska poesin. Han engagerade sig helhjärtat för Kubas frihet från Spanien och myntade begreppet ”Vårt Amerika” för Latinamerikas kamp mot USAs herravälde. Artikeln illustreras av kubanska frimärken som gavs ut 1953, hundraårsdagen av Martís födelse. Samma år hedrade unga idealistiska kubaner med Fidel Castro i spetsen hans minne med uppror mot tyrannen Batista.