Sökformulär

Nationella minoriteter möttes i Malmö

Upphovspersoner: Björklund, Bengt O | Taikon, Mia (foto) | É Romani Glinda
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
Nummer: 2012:03
År: 2012
Sidnummer: 14-16
Språk: sv
Relation: http://www.f4world.org
Ämnesord: Minoritetskulturer, Ursprungsfolk, Kulturmöte och kulturutbyte, Sverige
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: 4varlden_2012_3_s14-16.pdf (2.23 MB)
Konferensen “Lika rättigheter
och samma möjligheter”
arrangerades i Malmö
i mars. Syftet var att skapa
dialog och erfarenhetsutbyte
mellan de fem nationella
minoriteterna. Kanske
är detta början på ett
större samarbete.