Sökformulär

Bostäder och boende

Belenklostrets äldrecentrum

Upphovspersoner: Broms, Helene | Åhman, Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Befolkningsfrågor, Bostäder och boende, Övrig hälsa, Kuba
Det blev skola redan på 1800-talet och rustades sedan upp till förskola och dagcentrum för äldre i slutet av 1900-talet. Levnadsåldern på Kuba är längst i Latinamerika (se Äldreomsorg på tapeten).
De allra flesta äldre bor hemma, ofta tillsammans med ett barn med familj. Det finns också ålderdomshem och i Gamla Havanna också särskilda äldrebostäder. Drygt 500 äldre i grannskapet är inskrivna på dagcentret och kan delta i morgongymnastik, studiecirklar av olika slag, en filial till Senioruniversitetet, diskussioner om aktuella frågor, söndagsmässa för de troende, musik, dans och andra kulturinslag.

Gradvis växande välfärd. Folk- och bostadsräkning 2012

Upphovsperson: Tamayo, René
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Socialpolitik, Konsumtion, Befolkningsfrågor, Utbildning och skola, Bostäder och boende, Kuba
Folk- och bostadsräkning genomfördes i september 2012. Antalet invånare har minskat med 33 000 till ca 11,2 miljoner, andelen 60 år eller äldre har ökat till 18,3 %, andelen ljushyllta och andelen mörkhyade har minskat och de blandade – mulatterna – har ökat jämfört med 2002. Antalet bostäder har ökat med över 354 000 till nästan 3,9 miljoner och 95,6 procent äger sina bostäder. Nästan 3 miljoner har färgteve, ca 0,9 har fast telefon, 0,85 mobil, 0,44 har datorer i hemmet och 1,35 har cyklar, osv.

Tillbaka till Los Naranjos Brigadör 1973

Upphovsperson: Israelsson, Birgitta
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Internationell solidaritet, Sociala och politiska aktivister, Bostäder och boende, Sverige, Kuba
Mycket har hänt sedan de första nordiska arbetsbrigaderna reste till Kuba i början av 70-talet. De arbetade i jordbruk och byggande. Birgitta Israelsson var med då och fick outplånliga minnen. När hon nu besökte byn Los Naranjos där hon hade byggt hus 1973 var det en dröm som blev verklighet. Hon påmindes om hur meningsfullt det faktiskt är med de här brigaderna – brigadörerna gjorde nytta, bidrog till sammanhällsbygget och hade fantastiskt roligt. Är det kanske dags för en brigadresa igen?

Om Bostadsreformer

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Bostäder och boende, Kuba
På Kuba finns ca 3,55 miljoner bostäder för 11,2 miljoner invånare, knappt 3,2 per bostad. Sedan 1959 har 2,7 miljoner bostäder byggts. Omkring 87 procent av hushållen äger sina bostäder. Men de har inte kunnat sälja och köpa, bara byta. Den 1 november trädde en lag i kraft för köp och försäljning bostäder. Men som tidigare har ingen rätt att äga mer än en permanent bostad och en fritidsbostad. Detta välkomnas överlag på Kuba men utländska kommentarer klagar över att Kubas regering ännu inte som Kinas accepterar att “det är bra att bli rik”.

Lokala politiker mål för missnöjet

Upphovsperson: Olausson, Viktoria
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Klassrelaterade frågor, Demonstrationer, Sydafrika, Demokrati, Sociala och politiska aktivister, Bostäder och boende, Fattigdom, Arbetslöshet
Rapporterna om protester över hela Sydafrika har haglat i år. Liknande demonstrationer har förekommit i tio år, men under 2009 har de varit fler än någonsin. Ända bort till svensk press har ropen från townships och bilderna på brinnande bildäck nått.

Windhoek kör nolltolerans mot olagliga bostäder

Upphovspersoner: Berndalen, Johannes | Nonkes, Mark
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Ockupationer, Bostäder och boende, Namibia, Informell sektor, Statlig repression
På julafton förra året rev polisen hus i Havana Settlement i utkanten av Namibias huvudstad Windhoek. De olagligt uppförda bostäderna demolerades med hammare och kofot och många familjer fick fira jul utan tak över huvudet. Nu kämpar flera grupper för sin rätt till bostad.

Kommun säger nej till ekoby

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Politiska institutioner, Bostäder och boende, Sydafrika
"Som jag ser det vill kommunen ha apartheid tillbaka. Vi är färgade,
och därför ska vi inte ha rätt att stanna i det här området där vi alltid har bott" säger Colleen Solomons.
I Wilderness Heights har de boende kämpat i 10 år för rättigheten att stanna kvar och ersätta sina skjul av plåt och papp med en ekoby.

”Man får vara beredd att sova under ett träd i början”

Upphovspersoner: Strand, Cecilia | Samaria, Livvy
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Namibia, Bostäder och boende, Städer, Migration
Namibias huvudstad Windhoek växer så att det knakar. Officiella siffror talar om en årlig befolkningsökning på fyra procent, men ingen vet egentligen exakt hur många som flyttar in till staden.
Trots att myndigheterna ständigt är i gång med att bygga ut vatten, el och sanitetsservice
är livet i stan för de nyanlända ofta mycket hårt.

Sidor