Sökformulär

Gradvis växande välfärd. Folk- och bostadsräkning 2012

Upphovsperson: Tamayo, René
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2013:04
År: 2013
Sidnummer: 15-15
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Socialpolitik, Konsumtion, Befolkningsfrågor, Utbildning och skola, Bostäder och boende, Kuba
Fil: vaxande_valfard_kuba_4.13.pdf (106.12 KB)
Folk- och bostadsräkning genomfördes i september 2012. Antalet invånare har minskat med 33 000 till ca 11,2 miljoner, andelen 60 år eller äldre har ökat till 18,3 %, andelen ljushyllta och andelen mörkhyade har minskat och de blandade – mulatterna – har ökat jämfört med 2002. Antalet bostäder har ökat med över 354 000 till nästan 3,9 miljoner och 95,6 procent äger sina bostäder. Nästan 3 miljoner har färgteve, ca 0,9 har fast telefon, 0,85 mobil, 0,44 har datorer i hemmet och 1,35 har cyklar, osv.