Sökformulär

Konsumtion

Gradvis växande välfärd. Folk- och bostadsräkning 2012

Upphovsperson: Tamayo, René
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Socialpolitik, Konsumtion, Befolkningsfrågor, Utbildning och skola, Bostäder och boende, Kuba
Folk- och bostadsräkning genomfördes i september 2012. Antalet invånare har minskat med 33 000 till ca 11,2 miljoner, andelen 60 år eller äldre har ökat till 18,3 %, andelen ljushyllta och andelen mörkhyade har minskat och de blandade – mulatterna – har ökat jämfört med 2002. Antalet bostäder har ökat med över 354 000 till nästan 3,9 miljoner och 95,6 procent äger sina bostäder. Nästan 3 miljoner har färgteve, ca 0,9 har fast telefon, 0,85 mobil, 0,44 har datorer i hemmet och 1,35 har cyklar, osv.

Gendered value chain analysis in wine : from farm worker in South Africa to consumer in Sweden

Upphovspersoner: Greenberg, Stephen | Dyata, Patricia | Hendricks, Rolene | Jacobs, Ida | Lindoor, Elna | Afrikagrupperna
Utgivare: Afrikagrupperna | Afrikagrupperna
År: 2012
Ämnesord: Sydafrika, Rättvis handel, Konsumtion, Exploatering av arbete, Kapitalism och vinstmaximering, Genus och jämställdhet
Två bästsäljande vinboxar följs från vinranka till butik. Hur behandlas arbetaren och vart hamnar vinsten? Rapporten är skriven ur ett genusperspektiv.


This report considers the situation of workers in wine export value chains from South Africa to Sweden, with a focus on gender dynamics. It follows two value chains, one from Stellenbosch district and the other from Paarl district.
The conditions in the two chains are better than average and management – at least in the processing units - is sensitive to issues of standards, including labour standards. The report aims to understand the structure and dynamics of the chains and the distribution of value and power in the current global context; the possible role the Systembolaget Code of Conduct (BSCI Code2) for 2012 might play in the distribution of value and power in the chain; a nd how workers (with a focus on the production nodes) willor might be affected by the BSCI Code.

The research started off by identifying two specific companies that sold wine to Sweden, drawing from a list
of top-selling brands sold in Systembolaget, the Swedish state-owned alcohol retailing monopoly. One packages and brands the wine before export, while the other exports bulk wine for packaging and branding in Europe. Both products are 3 litre bag-in-box (BIB) wines, a very popular form of packaging in the Swedish market. Quality in the Swedish market is very high, and BIB is no exception.

Högt lyckoindex

Upphovsperson: Serrano, Pascual
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Konsumtion, Hållbar utveckling, USA, Socialpolitik, Miljö och ekologi
En brittisk studie visar att kubaner är lyckligare än US-amerikaner. ”Happy Planet Index” tar upp 3 indikatorer på mänsklig välfärd som alternativ till traditionella utvecklingsmått.: förväntad livslängd, tillfredsställelse med livet och ekologiskt fotavtryck. Det visar att ett långt och lyckligt liv är möjligt med mycket mindre ekologiskt avtryck än i de högkonsumerande länderna.

Soppåsen på spåret

Upphovsperson: Jeswani, Sara
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Konsumtion, Hygien och sanitet
Recension av boken Skräp: "Jag minns hur jag i mitten av 1990-talet frågade konduktören på ett indiskt tåg var jag skulle slänga de sopor som jag under ett dygns färd omsorgsfullt hade samlat i en påse. Konduktören log vänligt, tog med mig längst bak i tåget, öppnade dörren –
och slängde ut påsen på spåret.
Indignerat tänkte jag att så där hade vi minsann aldrig gjort hemma hos mig.
När jag läser Skräp slås jag av att det faktiskt är precis så vi gör hela tiden."

Skräpet i fokus

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Klimat och klimatförändringar, Konsumtion, Energi, Hygien och sanitet
Medan håglösa och bensköra människor sedan 700 år glider runt i rymdskeppet Axiom rullar roboten Wall-e ensam runt på jorden och städar. Överkonsumtionen har gjort planeten till en avskrädeshög och trots Wall-es flitiga skräpsamlade är utsikterna rätt små
för att klotet åter ska kunna bli beboligt.
Denna söta pixarfilm känns just nu särskilt aktuell på hemmaplan. Under några dagar gick ett hundratal sophämtare i Stockholm ut i en vild strejk för att markera sitt missnöje med det nya löneavtalet.

Individens schyssta bananer

Upphovsperson: Karlsson, Ylva
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Konsumtion, Litteratur, Rättvis handel
En gräsrotsrörelse, där människor arbetar tillsammans, sammanslutna av en solidaritetstanke och av krav på rättvisa arbetsförhållanden.
Aktivister, bönder, fackanslutna,
kooperativsamordnare, föreningslivsaktiva,
kyrkoanslutna och butiksägare världen över.
Det låter väl inte så illa?
Harriet Lambs Schyssta bananer
– den krokiga vägen till fairtrade,
driver just denna tes.

Sumak Kawsay - visionen om "det goda livet"

Upphovsperson: Blanco Valer, Carmen
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Konsumtion, Kapitalism och vinstmaximering, Kultur, Kulturell identitet och gemenskap, Ursprungsfolk, Miljö, Latinamerika
De folk som för cirka 40 000 år
sedan befolkade den amerikanska
kontinenten Abya Yala utvecklade
kulturer anpassade till de olika
miljöer där de bodde. De utvecklade
även olika kosmovisioner: livså-
skådningar som förklarar världen
och relationer mellan till exempel
stjärnbilder, berg, vattenkällor,
skogar, djur och människor. Kosmos
betraktades som en helhet och
människan som en del av denna

Rapport granskar sojaimportörerna

Upphovspersoner: Andersson, Annelie | Dutch Soy Coalition, (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Naturresurser, Konsumtion, Ursprungsfolk, Europa, Sverige, Mänskliga rättigheter, Klimat och klimatförändringar, Miljöföroreningar, Latinamerika, Brasilien
I rapporten ”Mera soja – mindre mångfald”, som Swedwatch släppte i samarbete med Latinamerikagrupperna, följs sojaimportörernas arbete med etik och miljö upp utifrån en rapport från 2010. Sojasektorns påverkan på miljön, ursprungsfolks rättigheter och arbetares rättigheter samt ny lagstiftning kring bekämpningsmedel tas upp.

Sidor