Sökformulär

Privatiseringar

Lords of the Land : preliminary analysis of the phenomenon of landgrabbing in Mozambique

Upphovspersoner: Matavel, Nilza | Dolores, Sílvia | Cabanelas, Vanessa | Justiça Ambiental & UNAC, Mozambique
Medarbetare: Lemos, Anabela
Utgivare: Afrikagrupperna
År: 2012
Ämnesord: Mocambique, Privatiseringar, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Investeringar
The term "usurpation" is used to describe the global phenomenon of “land grabbing”, such as the rent or purchase of vast extensions of land in poorer developing countries (as
is the case of Mozambique) by richer countries with food insecurity and by private investors of
those same countries so as to produce or explore diverse goods for export.
The present study reiterates the fact that agriculture constitutes half of the predominant subsistence
of the rural communities following mixed farming (agriculture and cattle), both of which are
extremely dependent on the availability of fertile land and water . Additionally these communities
depend on the rivers as a primary source of water and a large number of the analysed projects are
located close to this resource. The increase of areas occupied by big projects will certainly have a
big impact in terms of availability and access to land and water,exacerbating their already precarious
state of poverty.

Privatföretag och kooperativ

Upphovsperson: Miranda Lorenzo, Humberto
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Socialism, Marknads-, plan- och blandekonomi, Privatiseringar, Kooperativ, Kuba
Sovjetblockets kollaps tvingade Kuba till drastiska åtgärder för överlevnad. Utländskt kapital in till samriskföretag, egenföretagande och marknadsvillkor utvidgades för att ersätta nerdragen statlig varu- och tjänsteproduktion. Men det blev ingen svångremspolitik a la IMF. Men krisen utnyttjades inte för att också fundera över Marx tankar om hur arbete i fri förening, som kooperativ och andra samhälleliga produktionsformer skulle kunna utvecklas för att befästa socialismen också med marknadsinslag. Det är vad som prövas nu.

Om att förstatliga staten

Upphovsperson: Ehnmark, Anders
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Demokrati, Politiska institutioner, Kenya, Privatiseringar, Ägande
En olycka många afrikanska länder känner är privatisering av staten. Det är inte säkert att formerna ändras.
Parlamentet möts, regeringen sammanträder, det ser ut som vanligt. En radikal förändring har dock ägt rum.
Makt och bestämmanderätt ligger inte längre på samma ställe.
Det kan bero på globalisering eller en påtvingad öppenhet mot marknaden. Historiens knuffar gör att det plötsligt inte längre tar när medborgarna fattar beslut. Makt saknas där bestämmanderätten är.

»Alla organisationer är politiska - vare sig de vill det eller ej«

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Liberalism, Politisk historia, Privatiseringar, Afrika, Non-Governmental Organizations (NGOs), Imperialism
Det säger Issa G Shivji på frågan om det är någon idé att utländska enskilda organisationer arbetar i Afrika. Tidigare i år skrev han en akademisk text om enskilda organisationers roll och framtid i Afrika, där han kritiserar deras tystnad kring vilka de är och varför de är där.
Shivji är professor i juridik vid universitetet i Dar es Salaam, Tanzania.

Fyllda fickor med omvärldens välsignelse

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Liberalism, Privatiseringar, Mocambique, Internationellt bistånd, Korruption, Ekonomiska institutioner
Bistånds givare talar gärna om korruption som ett nationellt hinder för utveckling. Så även i fallet Moçambique.
Men samma givare erbjuder landet skuldavskrivningar på grund av god ekonomisk politik. Är korruptionen då sanktionerad av biståndsgivarna?
Det anser den brittiska journalisten och moçambiquexperten Joseph Hanlon. Han skriver i en rapport, som publicerades i slutet av 2004, att givarländer, om inte direkt skapat, så i alla fall bidragit till att korruption blivit en norm i statsapparaten.

Sidor