Sökformulär

Landgrabbing - kampen om jordbruksmarken

Upphovsperson: Lundqvist, Sori
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2013:2
År: 2013
Sidnummer: 3
Språk: sv
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kapitalism och vinstmaximering, Jordlöshet
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: rfl_2013_2_s3.pdf (709.16 KB)
Jakten på odlingsbar mark trappas upp när företag, stater,
pensionsfonder och andra aktörer köper upp eller arrenderar
stora landområden runtom i världen. Småbrukare och
ursprungsfolk förlorar ofta sin mark och sin möjlighet till
försörjning när konkurrensen om marken ökar. Landgrabbing
är ett snabbt växande globalt fenomen.