Sökformulär

Liberalism

Civilsamhället är ondskefullt

Upphovsperson: Mngxitama, Andile
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Liberalism, Internationellt bistånd, Afrika, Non-Governmental Organizations (NGOs), Imperialism
De enskilda organisationerna i det afrikanska civilsamhället har länge undgått kritik. Afrikas eliter inom politiken och företagsvärlden har, välförtjänt, utpekats som drivkrafter för underutveckling medan organisationer framställt sig själva som motsatsen till dåligt styrelseskick. Civilsamhället är det goda, regeringar det onda.

Ska vi dö nu?

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Liberalism, Sverige, Södra Afrika, Politiska institutioner, Internationellt bistånd, Afrika, Politiker, Information, kommunikation och media
Det frågar sig ett flertal tidskrifter samt en rad små ideella organisationer. På order från regeringen snävar Kulturrådet in begreppet kulturtidskrifter samtidigt som Sida med mycket kort varsel, på order från samma håll, drar ner bidragen till enskilda organisationer, för informationsarbete med hela 60 procent.

Efterlyses: moçambikiska politiker med ideologi

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Liberalism, Politisk historia, Mocambique, Imperialism, Ekonomiska institutioner, Marknads-, plan- och blandekonomi, Socialism
Den 25 juni har Frelimo haft makten i 34 år och allt talar för att partiet vinner fem nya regeringsår senare i höst. En kontinuitet i tid som dock inte gäller den politiska inriktningen. Dagens Frelimo har föga gemensamt med den självständighetssträvande frihetsrörelsen från sjuttiotalet. Ändå är partiets innersta kärna i stort intakt sedan dess.

Opposition med rötter i facket och pengar från utlandet

Upphovspersoner: Kellecioglu, Deniz | Mukwazhi, Tsvangirayi (foto)
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Liberalism, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, Partier, Zimbabwe, Ideologier, Politiker, Socialism
Zimbabwiernas förtroende för regeringen sjunker i takt med att landets inflation stiger. Nu ligger den på ofattbara 230 miljoner procent. Hoppet om förändringar och ett slut på denna onda tid knyts till oppositionspartiet MDC och de tröga förhandlingarna med regeringen om delat regeringsansvar. Men vad har oppositionen för program?

Hård kamp för att få lönsamhet på gården

Upphovspersoner: Dahl Adolfsson, Mari | Dahl Adolfsson, Mari (foto)
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Kooperativ, Sydafrika, Imperialism, Jordbruk, Liberalism, Handel, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kapitalism och vinstmaximering
Vad är det som håller fattiga kvar i fattigdom? För den som kämpar mot nyliberalismen och för global rättvisa ställs ofta Nord mot Syd när denna fråga tas upp. Men är det verkligen så? Är det snarare strukturer på lokal eller nationell nivå än global nivå som hindrar? Eller är det alla tre?

Därför är jag Palestinavän

Upphovsperson: Gustin, Per
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2007
Ämnesord: Liberalism, Palestina
Jag valde tidigt att engagera mig i liberala ungdomsförbundet (LUF). Då var folkpartiet fortfarande mer kända för sin kamp för friare invandring och mänskligare samhälle, än för dataintrång och språkkrav. De frågor som låg mig närmast om hjärtat var hur vi skulle kunna öka friheten inte bara för oss i Sverige, utan för folk i hela världen.

»Alla organisationer är politiska - vare sig de vill det eller ej«

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Liberalism, Politisk historia, Privatiseringar, Afrika, Non-Governmental Organizations (NGOs), Imperialism
Det säger Issa G Shivji på frågan om det är någon idé att utländska enskilda organisationer arbetar i Afrika. Tidigare i år skrev han en akademisk text om enskilda organisationers roll och framtid i Afrika, där han kritiserar deras tystnad kring vilka de är och varför de är där.
Shivji är professor i juridik vid universitetet i Dar es Salaam, Tanzania.

Fyllda fickor med omvärldens välsignelse

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Liberalism, Privatiseringar, Mocambique, Internationellt bistånd, Korruption, Ekonomiska institutioner
Bistånds givare talar gärna om korruption som ett nationellt hinder för utveckling. Så även i fallet Moçambique.
Men samma givare erbjuder landet skuldavskrivningar på grund av god ekonomisk politik. Är korruptionen då sanktionerad av biståndsgivarna?
Det anser den brittiska journalisten och moçambiquexperten Joseph Hanlon. Han skriver i en rapport, som publicerades i slutet av 2004, att givarländer, om inte direkt skapat, så i alla fall bidragit till att korruption blivit en norm i statsapparaten.

Ledare

Upphovsperson: Sjögren, Anna
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Liberalism, Fattigdom, Ekonomiska institutioner
Att minska fattigdomen måste stå
över ideologierna, menar Paul Wolfowitz, chef för Världsbanken, på
Sverigebesök i oktober (2005).
Han vill gärna framstå som en resultatinriktad nice guy, men vad säger detta uttalande egentligen? Vad säger det om Världsbankens ambitionsnivå? Vad säger det om Världsbankens världsbild?
Att Världsbanken vill minska fattigdomen
är en lång väg från den internationella vita band-kampanjens krav ”Utrota fattigdomen nu!”

Sidor