Sökformulär

Barnkonventionen och barnbiblioteken

Upphovsperson: Lundgren, Lena
Medarbetare: Kulturhuset i Stockholm (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
Nummer: 2013:03
År: 2013
Sidnummer: 6-11
ISSN: 0345-1135
Språk: sv
Relation: http://foreningenbis.com/
Ämnesord: Barns rättigheter, Barnkonventionen, Barnbibliotek, Bibliotekarier, Barn och ungdomar, Brukarinflytande
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige (endast text)
Fil: bis_2013_3_s6-11.pdf (812.65 KB)
Vilken roll spelar FN:s barnkonvention på folkbiblioteken idag? Lena Lundgren
granskar den aktuella situationen och pekar på ett antal punkter där vi har en bit
kvar att gå för att barns rättigheter ska anses tillgodosedda på biblioteken. Är det
barnperspektivet eller barns perspektiv som ska styra verksamheten?