Sökformulär

Historiker, filosofer, poeter, journalister har berättat om Fidel

Upphovsperson: Inti Peredo
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2016:03
År: 2016
Sidnummer: s 11
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: www.svensk-kubanska.se
Ämnesord: Kuba, Sverige, ideologi, politik, Revolution, Nationall självständighet, antimperiallism
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: historiker_filosofer_poeter_._kuba_3.16_s11-12.pdf (174.83 KB)
Vad skulle jag kunna säga som inte redan är sagt? Denne Fidel som mobiliserade miljoner, som med sin blotta närvaro tog luften ur missnöjets raseri. Som ifrågasatte vårt samhällssystem och beslöt att ändra det. Som visste att Kubas främste rikedom är dess folk. Som lever i vår nutid med framtidens tankevärld och förstår att nyckeln till framtiden ligger i den nationella självständigheten och jordklotets överlevnad.