Sökformulär

Globalarkivet är ett öppet och fritt arkiv. Vi har fulltexter av förenings- och tidskriftsmaterial med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling.

Nytt 2023: Samtiliga nummer av tidskriften  Chilebulletinen har scannats in och publiceras här:
Chilebulletinen 1973-1991
 

Bistånd i fel fickor?

Upphovspersoner: Tersmeden, Turid | Föreningen för Utvecklingsfrågor
Utgivare: Föreningen för Utvecklingsfrågor
År: 2007
Ämnesord: Internationellt bistånd
Riksrevisionens rapport “Oegentligheter inom bistånd” hävdar att biståndet till små svenska enskilda organisationer är behäftat med allehanda fel och att Sidas styrning är för dålig.
Riksrevisionen hävdar vidare att det finns misstankar om korruption i de undersökta projekten. Vilken typ av oegentligheter är det som riksrevisionen egentligen hittat i de undersökta projekten? Har de svenska organisationerna stulit pengar? Bygger personer i samarbetsorganisationerna i Afrika privata hus för biståndsmedel?
Enskilda organisationer känner ofta att de granskas mycket och att rapporterings- och revisionskraven är höga. Trots detta ser riksrevisionen verksamheten som föga pålitlig. Hur gör man då för att kontrollera, utvärdera och revidera bistånd i andra länder och kulturer än den svenska? Använder man samma metodik? Och vad får revision och kontroll av bistånd kosta?

Västpapuas nationaldag

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2007
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Indonesien, Västpapua
Första december betraktas av folket i Västpapua som deras nationaldag. Det är den dagen då de för 46 år sedan utropade Västpapua som en från Nederländerna självständig stat.
Den nya staten blev inte långvarig. 1963 träffades i New York överenskommelsen angående Västpapua mellan Nederländerna och Indonesien.

Ny skrift från Sida om Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2007
Ämnesord: Östtimor, Politiska institutioner, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Jordbruk
Artikeln behandlar skriften A Year of Turmoil:
Timor-Leste 2006-2007 som ingår i serien Country Economic Reports från Sida.
Författare är Mats Lundahl, professor i utvecklingsekonomi vid Handelshögskolan, och Fredrik Sjöholm,
verksam vid Institutet för Näringslivsforskning.

Sidor