Sökformulär

Föreningen för Utvecklingsfrågor

IRAK – inte bara krig

Upphovsperson: Charpentier, Erika
Utgivare: Föreningen för Utvecklingsfrågor
År: 2008
Ämnesord: Irak, Krig, Imperialism, Flyktingar
Syftet med halvdagsarrangemanget den 12 januari var att bryta den tystnad om Irak som råder i dagens mediedebatt. I Sverige såväl som i många andra länder finns ingen diskussion om varför flyktingar från Irak kommer hit, vad det är som de flyr ifrån. Halvdagsarrangemanget vill också belysa att Irak inte bara är krig, utan att landet även har en väldigt rik kulturell historia.

Small arms and development

Upphovspersoner: Green, Christine | Föreningen för Utvecklingsfrågor | Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons
Utgivare: Föreningen för Utvecklingsfrågor
År: 2007
Ämnesord: Hållbar utveckling, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Våld och konflikter
Armed violence and small arms proliferation curtails prospects for human development and the consolidation of democracy in the world. Is the picture as gloomy as this or are there signs of a brighter future ahead for developing and transitional societies? Speakers: Henrik Hammargren, Head of Division for Peace and Security in Development Cooperation, Sida, MP Joseph Nkessarry, Vice-President of the Parliamentary Forum on SALW and member of the Great Lakes Parliamentary Forum on Peace, Kenyan Chapter, Dr Siemon Wezeman, head of SIPRI Arms Transfer Research Team, Ana Martinovic, Coordinator for Western Balkans Parliamentary Forum on SALW-UNDP-SEESAC. Moderator: Peter Weiderud, General Secretary of the Parliamentary Forum on SALW.

Bistånd i fel fickor?

Upphovspersoner: Tersmeden, Turid | Föreningen för Utvecklingsfrågor
Utgivare: Föreningen för Utvecklingsfrågor
År: 2007
Ämnesord: Internationellt bistånd
Riksrevisionens rapport “Oegentligheter inom bistånd” hävdar att biståndet till små svenska enskilda organisationer är behäftat med allehanda fel och att Sidas styrning är för dålig.
Riksrevisionen hävdar vidare att det finns misstankar om korruption i de undersökta projekten. Vilken typ av oegentligheter är det som riksrevisionen egentligen hittat i de undersökta projekten? Har de svenska organisationerna stulit pengar? Bygger personer i samarbetsorganisationerna i Afrika privata hus för biståndsmedel?
Enskilda organisationer känner ofta att de granskas mycket och att rapporterings- och revisionskraven är höga. Trots detta ser riksrevisionen verksamheten som föga pålitlig. Hur gör man då för att kontrollera, utvärdera och revidera bistånd i andra länder och kulturer än den svenska? Använder man samma metodik? Och vad får revision och kontroll av bistånd kosta?

Det globala civilsamhället – mer eller mindre demokrati?

Upphovsperson: Charpentier, Erika
Utgivare: Föreningen för Utvecklingsfrågor
År: 2008
Ämnesord: Sociala rörelser, Sociala forum
Det ’civila samhället’ har blivit ett viktigt begrepp i såväl det akademiska som politiska samtalet och inkluderar många olika åsikter och perspektiv. Är det civila samhället en verklig
kraft i arbetet för rättvisa och demokrati eller fungerar det bara som en rökridå för att dölja bristen på verklig förändring?