Sökformulär

BLLF-Sweden (Bonded Labour Liberation Front)

Vår gemensamma kamp tog bort rädslan

Upphovsperson: Klang, Britt-Marie
Utgivare: BLLF-Sweden (Bonded Labour Liberation Front)
År: 2009
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Pakistan
Tegelbruksarbetare i Sindh i Pakistan har sedan våren 2006 kämpat för sin rätt till höja löner. Det blev en lång process pga bl a den utbredda korruptionen. Stora demonstrationer genomfördes och de uppmärksammades i TV. 2009 fattar plötsligt domstolen beslut om att lönerna måste höjas. En lång kamp har nått sitt mål och tegelarbetarna är stolta.

Mangha Rams by är fri från slaveri

Upphovsperson: Klang, Britt-Marie
Utgivare: BLLF-Sweden (Bonded Labour Liberation Front)
År: 2009
Ämnesord: Pakistan, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Genus och jämställdhet, Slaveri, Utbildning och skola
För mer än 20 år sedan lånade Mangha Rams far en summa pengar av den mäktige jordägaren i den pakistanska byn. Familjen blev fast som billig arbetskraft då de inte hade möjlighet att förstå om de fortfarande var skyldiga pengar. Systemet kallas skuldslaveri och är olagligt. Mangha Ram och hans familj blev uppmuntrade av den kunskap de fått i en Bllf-skola att bryta upp och lämna jordägaren. Fler följde i deras spår och till slut tvingades jordägaren att ge bättre villkor för att få tillbaka sina arbetare.

Vi har lärt oss så mycket och haft så roligt!

Upphovsperson: Klang, Britt-Marie
Utgivare: BLLF-Sweden (Bonded Labour Liberation Front)
År: 2009
Ämnesord: Pakistan, Utbildning och skola
Shanti Bai och Lachmi Bai har klarat sin examen för årskurs 8 och ska fortsätt i grannbyn nästa år. Deras dröm är att bli lärare i en skola som arbetar som en BLLF-skola. Där har man till exempel elevråd och självförtroendeträning. Man spelar teater, lär sig att konversera på engelska och det finns föräldrakommittér. Att barn har rättigheter är inte självklart i Pakistan men det vet de här flickorna. Elever som gått i en BLLF-skola talar ofta bättre engelska än de lärare som de möter i sin fortsatta skolgång.

Den krokiga vägen till frihet

Upphovsperson: Klang, Britt-Marie
Utgivare: BLLF-Sweden (Bonded Labour Liberation Front)
År: 2009
Ämnesord: Pakistan, Sociala och politiska aktivister, Non-Governmental Organizations (NGOs), Konfliktlösning, Korruption, Slaveri
Protester bland haris(lantarbetare)mot slaveri hos en pakistansk jordägare. Pga korruption fick man ingen hjälp av polisen men organisationer för mänskliga rättigheter och även media engagerade sig. Trycket på jordägaren blev till slut för stort och alla slavar blev fria.

Skolarbetet fortsätter!

Upphovsperson: Isaksson, Göte
Utgivare: BLLF-Sweden (Bonded Labour Liberation Front)
År: 2010
Ämnesord: Föreningsliv, Internationell solidaritet, Pakistan, Internationellt bistånd, Utbildning och skola
Under drygt 20 år har BLLF drivit skolor i Pakistan för barn som varit eller riskerat att bli slavar. Undervisningen ska ge självtillit och utgöra grunden för ett demokratiarbete. SIDA-stöd ges inte längre till skolarbetet men nu har ett nytt bidrag beviljats för vuxenutbildning och demokratiarbete. De flesta av skolorna drivs vidare med andra medel.