Sökformulär

Riksdagsdebatt om Kuba: Sverige förlorar viktig miljökunskap

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2010:03
År: 2010
Sidnummer: 19-19
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Politiska taktiker och strategier, Europa, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Kuba, USA
Fil: sverige_forlorar_miljokunskap_kuba_3.10.pdf (194.19 KB)
För första gången på länge vågade någon sig på att ta upp Kuba i riksdagen utan att fokusera på ”omfattande brott mot mänskliga rättigheter”. Det var miljöpartisten Jan Lindholm som i en interpellation menade att världen inte har råd att avstå från den kunskap Kuba kan bidra med när vi står inför den största utmaning världen någonsin mött. Han pekade på Kubas höga utbildningsnivå och framsteg med decentraliserad elförsörjning, lokal produktion, förnybara energikällor, avancerad vattenteknik, kemikaliefri stadsnära livsmedelsodling osv.