Sökformulär

Afghanistan

Barnmorskor för fred

Upphovsperson: Karlsson, Annika
Medarbetare: Hoelstad, Malin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2015
Ämnesord: Afghanistan, fred, Kvinnofrågor, Barnmorskor, Hälso- och sjukvård i samhället, Kulturmöte och kulturutbyte
Barnmorskor utsätter sig dagligen för bristande säkerhet när de utövar sitt yrke i konfliktområden. Samtidigt är deras yrkeskunskaper i sig en livsnödvändighet för andra kvinnors säkerhet, och för barns hälsa.
Projektet Barnmorskor för fred startades 2014 i Afghanistan. Det bildades utifrån behovet som uppstod när konflikter mellan olika etniska grupper i Afghanistan överfördes till konflikter i barnmorskeutbildningarnas klassrum.
Det är ett samarbetsprojekt mellan den norska organisationen Nansen fredssenter, Norska Afghanistankommittén, SAK och det Afghanska barnmorskeförbundet med syfte att skapa en plattform för dialog mellan barnmorskor kring deras roll som mäklare på lokal nivå.

De afghanska och svenska barnmorskeförbunden inleder ett utbyte

Upphovsperson: Reimegård, Karin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2015
Ämnesord: Svenska Afghanistankommittén, Afghanistan, Kvinnors hälsa, Barnmorskor
Under 2014 har SAKs långvariga partner Barnmorskeförbundet i Afghanistan utvecklat ett utbyte med sin motsvarighet i Sverige.
Förbunden vill bland annat dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter när det gäller organisationskultur, vårdetik, forskning och högre utbildning för barnmorskor.

Tema mamma : Förklädd frihet

Upphovsperson: Da Costa Bengtsson, Carla
Medarbetare: Hjalmarsson, Christoffer (foto)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2015
Ämnesord: Afghanistan, Kvinnofrågor, Gender
I Afghanistan är en mors viktigaste uppgift att föda söner. För den som inte lyckas finns ett sista desperat knep för att rädda familjens anseende. Den tidigare parlamentsledamoten Azita Rafaat berättar om hur hon ger sin dotter ett bättre liv genom att låta henne växa upp som pojke.

Vi står inför oerhörda utmaningar : Med utbildning är allt möjligt

Upphovsperson: Rosén, Anders
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2014
Ämnesord: Afghanistan, Utbildning och skola, Svenska Afghanistankommittén
Tack vare Mohammad Nasir Kamal och hans medarbetare på Svenska Afghanistankommittén, SAK, i Afghanistan har flera allmänna skolklasser gjorts tillgängliga för hittills 3 000 barn med funktionsnedsättning.
En viktig förutsättning för att de ska kunna integreras i samhället när skolan väl är över.

Ett sargat lands landslag

Upphovsperson: Andersen, Ivar
Medarbetare: Hjalmarsson, Christoffer (foto)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2014
Ämnesord: Afghanistan, Kulturell identitet och gemenskap, Idrott och sport
I en nation som letar efter sin identitet har de forna brittiska koloniherrarnas tidsfördriv cricket vuxit fram som en enande faktor. Snart väntar ett prestigefyllt världsmästerskap. På sina axlar bär landslaget sitt lands hopp om idrottsframgångar, men också om fred.

Emmypris till filmen Frihet bakom galler

Upphovsperson: da Costa Bengtsson, Carla
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2014
Ämnesord: Bildkonst och film, Afghanistan, Fängelser, fångar och kriminalvård
Den svenska dokumentärfilmen ”Frihet bakom galler” vann en internationell Emmy för bästa dokumentär 2014, ett av världens finaste tv-priser. Filmen handlar om ett kvinnofängelse i Afghanistan, där de allra flesta intagna är dömda för att ha rymt från sina hem.

"Bombningarna av Afghanistan måste upphöra - Sverige måste ta hem sina trupper från Afghanistan"

Upphovspersoner: *, * | Föreningen Fjärde Världen
Utgivare: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Sverige, Afghanistan, USA, Krig
Enligt tillgängliga uppgifter har USA:s bombningar av Afghanistan trappats upp. Attackflyget genomför 30 uppdrag per dag, i genomsnitt fälls bomber eller öppnas eld från dess flygplan sex gånger om dagen. New York Times rapporterade redan 17/11 förra året att nästan 10 ton bomber kan fällas under en enda sådan flygning.
Effekten på marken är fasansfull.

Låt oss tala om ungdomar

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Mänskliga rättigheter, Barn och ungdomar
Självmordsbomber, nytalibaner, korruption, krigsherrar, opium och internationella styrkor – medierapporteringen från Afghanistan är ensidig och fokuserar nästan uteslutande på problemen. Utan tvekan är det så. Det kanske inte är så konstigt egentligen. Utmaningarna i Afghanistan är både många och stora och att hävda att rapporter om framsteg eller bedrifter hamnat i permanent medieskugga är knappast en överdrift.

Sidor