Sökformulär

Afghanistan

100 000 nya lärare behövs de närmaste fem åren

Upphovsperson: Lager, Malin
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Utbildning och skola
Följderna av en långvarig konflikt är alltid förödande. Återuppbyggnad är mödosam process och det tar lång tid att läka de psykiska och fysiska skadorna som uppstått. De som drabbas är vanliga människor – kvinnor och män, vuxna och barn, gamla som unga. Afghanistan är just ett sådant land som har genomlidit årtionden av krig och konflikt, något som satt djupa spår i bland annat landets utbildningssystem. Idag finns, enligt siffror från Rädda Barnen, omkring 100 miljoner barn runt om i världen som inte har en skola att gå till eller saknar tillgång till en riktig grundutbildning. Hälften av dessa barn lever i områden som är eller har varit drabbade av krig och konflikt.

Dilemmat utbildning: Avhandling - förändringar i det afghanska utbildningssystemet

Upphovsperson: Lundberg, Ulf
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Afghanistan, Barn och ungdomar, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola
I november 2007 lades doktorsavhandlingen An Afghanistan Dilemma: Education, Gender and Globalisation in an Islamic Context av Pia Karlsson och Amir Mansory fram vid Stockholms universitet. Pia har tidigare arbetat som kanslichef på SAKs Stockholmskontor och som utbildningsrådgivare i Kabul. Amir jobbar för närvarande som utbildningsrådgivare på Kabulkontoret.

Tonåringar om livet och vardagen i Kabul

Upphovsperson: Karlsson, Jane
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Afghanistan, Barn och ungdomar, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola
(OBS! Denna PDF innehåller även delar av en annan artikel)När jag är ute på landet och besöker SAKs skolor träf far jag afghanska tonåringar hela tiden. Däremot är det inte ofta jag möter tonåringar i Kabul. Därför är det lite spännande att träffa vår utbildningskoordinator Aminulahq Mayels dotter Shabaana och hennes kusin Zabiulhaq. De är riktiga stadsbarn.

Närvaron gör skillnad!

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Hälsa
Ofta frågar människor i min omgivning hur jag och andra som jobbar med Afghanistan orkar – så mörkt och hopplöst som det ser ut. Eländeslistan är lång och förnyas ständigt; talibaner, självmordsbombare, kvinnoförtryckare, opiumodlare, amerikanska ockupationssoldater, korruption och misslyckade biståndsinsatser. Problemet, brukar jag säga, är att denna eländesbild är ensidig och inte alls återspeglar hela verkligheten.

Sidor