Sökformulär

Afghanistan

72 000 nya klassrum behövs: fullsatt när SAK diskuterade mänskliga rättigheter

Upphovsperson: Möller Nielsen, Jonas
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Afghanistan, Reproduktiv hälsa, Mänskliga rättigheter, Genus och jämställdhet
Det sedvanliga årsmötesseminariet öppnades av SAKs generalsekreterare Bengt Kristiansson. I år med tio minuters försening, på grund av att det var fler åhörare än planerat, så nya stolar fick hämtas in till föreläsningssalen på hotell Billingen i Skövde. Temat för i år var Kvinnors hälsa och rättigheter och föreläste gjorde SAK-medarbetarna dr Kamela Sair, chef för barnmorskeutbildningen, genusrådgivare Wiiu Lillesaar och Ahmad Farid Hassanzadah som arbetar med frågor rörande mänskliga rättigheter.

Vad finns det för alternativ? Gott om folk när SAK lyfte frågan om utländsk trupp

Upphovsperson: Gabrielsson, Anna
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Religiösa sekter och fundamentalism, Övrig ekonomi
I början av maj anordnade SAK två seminarier i Malmö och Stockholm som belyste olika perspektiv på konfliktsituationen i Afghanistan. SAKs generalsekreterare Bengt Kristiansson inledde på båda seminarierna med att ge en översiktlig bild av Afghanistan idag.

Kandahar – politik, talibaner och tvåltillverkning: the punishment of virtue av Sarah Chayes

Upphovsperson: Rispling, Linus
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Småföretagare, Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Internationellt bistånd
Den direkta konsekvensen av 11 septemberattacken i USA blev för Afghanistan en amerikanskledd invasion. Ett viktigt mål för de USA-allierade styrkorna var talibanernas långvariga och starka fäste i söder, Kandahar. Inte mer än 20 mil sydost om Kandahar, över gränsen till Pakistan, ligger Quetta, provinshuvudstad i Baluchistan.

En investering för framtiden: hiv/aids-arbetet utmanar traditionerna

Upphovsperson: Asplund, Peter
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Hiv/Aids, Genus och jämställdhet
Den svenska strategin ”Att investera för framtida generationer” är Sveriges och Sidas ramverk för hiv/aids-insatser inom olika sektorer. Strategin redogör för orsaker och konsekvenser av epidemin och beskriver Sveriges fyra strategiska mål när det gäller hiv/aids arbete: förebyggande åtgärder, vård och stöd till de som drabbats, förmågan att bemöta konsekvenserna av hiv/aids i framtiden samt politiskt stöd och ansvarstagande.

Vänskolor kopplades upp: Sverige, England och Afghanistan möttes via länk

Upphovspersoner: Hugosson, Marléne | Larsson, Fredrik (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Informationsteknik, Afghanistan, Utbildning och skola
Den 27 november 2007 hölls världens antagligen första videokonferens mellan i Sverige, England och Afghanistan.
Denna historiska händelse var en del av vänskolekonferensen där 45 lärare och elever från hela landet deltog. Dessutom fanns 13 deltagare från England och sex kolleger från Afghanistan med via länk.

Ungdomens utmaningar

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström, Charlotte (övers.)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Afghanistan, Barn och ungdomar, Utbildning och skola
Enligt den förhärskande retoriken i biståndsfrågor är afghanska ungdomar mellan 15 och 25 år ett oroväckande sårbart segment av samhället och utgör ungefär 35 procent av befolkningen. De strategier som utformas för att ta itu med deras problem syftar till att engagera ungdomarna i olika verksamheter för utveckling och fredsskapande på olika nivåer. Deras riktlinjer och målsättningar är beundransvärda, men tyvärr i stor utsträckning formulerade enligt västerländska modeller som ligger långt från den praktiska verkligheten.

Sidor