Sökformulär

Blockader

Tillväxt trots blockaden

Upphovsperson: ACN
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: ekonomi, Jordbruk, Blockader
Kubas tillväxt är högre än i övriga Latinamerika och Karibien, med tillväxt 4,7 % under första halvåret 2015, trots blockaden. Stora landområden som legat för träda sedan 90-talskrisen har återgått till sockerodling. Bevattning och dränering har byggts ut, och förutom sockerrör odlas ris, rotfrukter, bönor och grönsaker. Men FNs ekonomiska kommission ECLAC för Latinamerika och Karibien konstaterar att USAs blockad fortfarande utgör ett formidabelt hinder: ”Sanningen är att blockaden fortsätter att öka Kubas kostnader”. De uppgick 2014 till 117 miljarder US$.

De 5 är hemma, nu ska blockaden bort!

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kuba, USA, Internationell solidaritet, Poltiska fångar, Blockader
Den 2 maj firade den internationella solidaritetsrörelsen med Kuba runt om i världen De 5 kubanska antiterrorister i Havannas kongresspalats. Temat var att med de förnyade krafter som frigivningen av De 5 givit gå vidare och fokusera solidaritetsarbetet på att få bort USAs ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba. Kubas vice statsminister Miguel Díaz Canel deltog och De 5 i frihet tackade alla som bidragit till detta. Talare från solidaritetsföreningar sociala rörelser bedyrade sin solidaritet med Kuba, med Venezuela mot USAs hot och med folken som kämpar för självständighet.


USA ska studera Kubas lungcancervaccin

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kuba - USA, Vetenskap och forskning, Handel, Politiska avtal, Blockader
För första gången kan forskare i USA få tillgång till det banbrytande cancervaccin som utvecklats på Kuba. Efter 55 års blockad kan forskare i USA få en första glimt av den kubanska läkekonstens framsteg. Ett av de mest framstående är det vaccin som dämpar lungcancertumörers tillväxt. Det är resultatet av den handelsdelegation som New Yorks guvernör Andrew Cuomo ledde till Havanna i maj. Vaccinet har patenterats i Kuba, Europa, Asien, Latinamerika samt USA och Kanada och de kubanska forskarna utreder nu om Cimavax kan användas mot andra cancerformer.

Kuba borttaget från USAs terroristlista

Upphovsperson: Paula Martínez Alonso
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kuba, USA, Blockader, Bank- och finansfrågor
Den 9e april, kvällen innan Amerikatoppmötet i Panama, hade president Obama skickat sitt beslut att ta bort Kuba från USAs lista över länder som stöder terrorism, till kongressen. Efter att kongressen avstått från att motsätta sig detta togs Kuba den 29 maj bort från den lista de aldrig skulle funnits på. Det är ju Kubas folk som varit offer för USA-ledd eller -stödd terrorism. Borttagningen från listan minskar bankvärldens rädsla för USA-sanktioner om de samarbetar med Kuba.


Andra förhandlingsomgången Kuba-USA

Upphovsperson: Gomez, Alejandro
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Blockader, Diplomatiska förbindelser, USA-Kuba
Den 21 januari inledde chefsförhandlaren från USA Roberta Jacobson, statssekreterare på USAs utrikesdepartement, och Josefina Vidal, chef för kubanska utrikesdepartementets USA-avdelning, förhandlingar som syftar till att upprätta de diplomatiska förbindelser som USA avbröt 1961. Kuba understryker att de måste grundas på FN-stadgan och Wienkonventionen om diplomatiska relationer och utgå från jämlika parter, ömsesidighet, utan att inkräkta på folkens rätt till oberoende och självbestämmande. Kuba prioriterar sitt krav att raderas från listan över länder som stöder terrorism, vilket Obama också ställde i utsikt den 17 december, men som han ännu i mars inte lyckats finna en lösning på, trots målsättningen att klara av den innan Amerikatoppmötet i Panama 9-11 april.

Intervju med Kubas chefsförhandlare Josefina Vidal. Blockaden har inte hävts

Upphovsperson: Escobar, Cristina
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Blockader, Diplomatiska förbindelser, USA, Kuba
Många tror att USA har hävt blockaden. Så är det inte. Bara kongressen kan häva den, men presidenten har stora möjligheter att bevilja undantag och har nu modifierat tillämpningen inom vissa områden. Det har börjat med vissa lättnader för US-amerikaner och företag, men han kan ge tillstånd till omfattande handel och transporter i båda riktningarna. I USA kritiseras Obama för att ha givit efter för Kuba utan att få något i gengäld - tvingat Kuba ändra sin inhemska politik. USA har inte ändrat sina strategiska mål på Kuba – regimskifte - bara taktiken. Kubanerna är redo att utveckla förbindelser trots olika samhällssyn, det är de vana vid. Men fullständig normalisering kommer att ta tid.

Några sprickor i blockaden

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Blockader, USA, Kuba
USA införde i januari vissa begränsade lättnader i den över 50-åriga ekonomiska, finansiella och handelsblockad som kostade Kuba 3,9 miljarder US$ bara under 2013 i fördyrad import, lägre exportinkomster, ökade fraktkostnader mm.
Men lättnaderna gäller framför allt USA-medborgare och företag, inte kubanska: USA-medborgare får lite större möjligheter att resa till Kuba och göra av med mer pengar, men allmän turism är fortfarande förbjuden. USA-företag får exportera vissa varor till privatföretagare på Kuba, och telekomutrustning även till statliga, men förbudet för Kuba att exportera till USA finns kvar, liksom för tredje landa att exportera varor som innehåller kubanska beståndsdelar, osv.

Alla De5 hemma! Vilken seger för Kuba!

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Politiska fångar, Blockader
USA erkände att över 50 år av ekonomisk, finansiell och handelsblockad inte har kunnat isolera och krossa Kuba och att en ny strategi behövs för att uppnå regimskifte: till det USA kallar demokrati. Och att det är USAs blockad som har nekat kubaner tillgång till telekomteknologi.
Presidenterna Castro och Obama tillkännagav samtidigt den 17 december i respektive lands teve att de utväxlat fångar och ska inleda förhandlingar om att normalisera förbindelserna 54 år efter att USA bröt dem och försökte invadera Kuba. Raul Castro underströk vikten av att kunna umgås civiliserat med respekt för det nationella självbestämmandet - trots åsiktsskillnader - och att USA måste häva blockaden.

Kuba, fullmånen & varulven

Upphovspersoner: Gonzalez, René | http://politicalnews.me.
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Folkrätt, Politiska fångar, Rättsskandaler, Kuba, USA
I sin serie ledare om förbindelserna med Kuba har NYT nu publicerat nedanstående (återger ledaren 9.11), där de dissekerar den politik som endast lett till att USAs regering isoleras. Det påminner oss om Wayne Smith´s definition: ”Kuba har samma effekt på USAs regeringar som fullmånen har på varulven.” Rättegången mot De5 var ett slag utdelat av en ursinnig varelse.
Man kan tycka att USA-regeringens sätt att ”bibringa demokrati” avslöjar viss osäkerhet när det gäller det egna systemets överlägsenhet eller förmågan att övertyga oss om det. Jag hoppas att jag en dag ska kunna betrakta fullmånen från båda sidor av Floridasundet utan att frukta att den ska påverka något annat än tidvattnet.

Modernisera kontakterna med Kuba! 2 US-senatorer på Kubabesök

Upphovsperson: http://politicalnews.me.
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Folkrätt, Kuba, USA
”invånare i New Mexico längtar efter att träffa och samarbeta med kubaner, och nu är rätt tid att återuppta affärs- och kulturellea band medllan USA och Kuba,” sa Tom Udal, demokratiska partiet. Det var efter 3 dagars besök på Kubaön tillsammans med Jeff Flake, republikanska partiet. Båda bedyrade att de skulle fortsätta att arbeta tillsammans i senaten för att tillåta resor och handel med Kuba, normalisera förbindelserna mellan länderna. USAs politik har hittills visat sig ineffektiv.

Sidor