Sökformulär

Blockader

USA kommer ej att lätta sanktionerna om Kuba inte genomför reformer

Upphovsperson: EFE Washington 2014-11-20
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Folkrätt, Kuba, USA
”USAs president kommer inte att lätta på sanktionerna om regeringen i Havanna inte genomför påtagliga framsteg genom demokratiska och ekonomiska reformer”, försäkrade vice säkerhetsrådgivare Antony Blinken under utfrågning i senaten. Och tillade att presidenter hade idéer om hur Kuba kan hjälpas i demokratisk riktning, men att allt beror på vad Kuba gör.
översättning Eva Björklund

FNs Generalförsamling kräver slut på blockaden Det är USA och Israel mot världen - Igen

Upphovsperson: New York Times Ledarbloggen 20141029
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Folkrätt, Kuba, Israel, USA
En föga känd tidigare USA-ambassadör hade det föga önskvärda uppdraget att inför FNs Generalförsamling försvara den sak som isolerat USA diplomatisk mer än någon annan, blockaden mot Kuba. Det var bara Israel som slöt upp på USAs sida, 188 på Kubas. Det är ironiskt att USAs politisk för att isolera Kuba har lett till motsatsen, till att starkt isolera USA. Vem vet, nästa gång kanske till och med Israel hoppar av.

New York Times går i bräschen: Normalisera förbindelserna med Kuba!

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Politiska taktiker och strategier, Spionage och undergrävande verksamheter, Folkrätt, Kuba, USA
New York Times har under hösten gått i bräschen mot USAs Kubablockad och krävt normalisering och fångutväxling. Det sensationella faktum att New York Times, en av USAs och världens mest inflytelserika dagstidningar, under en månads tid publicerat 6 ledare och 2 signerade artiklar på ledarsidan mot USAs 50 år gamla Kubablockad är ett tecken på att den väcker allt starkare kritik i allt bredare kretsar. Det är en unik kampanj, och har väckt stor uppmärksamhet. Andra ledande nyhetsmedier har följt och återgivit innehåller, som Washington Post och BBC med flera.

EU röstar mot, men deltar i USAs blockad

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Europa, Kuba, USA
I höst är det på nytt dags för FNs Generalförsamling att kräva att USA häver blockaden mot Kuba. Det blir 21:a året i rad, förra året vann Kuba med 188 röster – mot 2: USA och Israel. EU röstade för kravet att USA ska häva blockaden men inför nu bankregler som innebär medverkan i blockaden, och EU-länderna accepterar att USA dömer europeiska banker till mångmiljardskadestånd om de handlar med Kuba, och hotar med att utestänga dem från USA.
.

Kuba i förändring: 5:e gången gillt?

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Socialism, Marknads-, plan- och blandekonomi, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Ekonomiska kriser, Historia, Kuba
Den kubanska är en socialistisk revolution för nationell befrielse som sökt sin egen ekonomiska och sociala modell i en fientlig omvärld. Modellen har reviderats flera gånger för att klara av alla utmaningar och rätta till de problem som uppstått i föregående modell. Kubanerna är ett förändringsvant folk alltifrån den första och största samhällsomvandlingen, från kapitalism till socialism på 60-talet till den femte, pågående förändringen med öppning för kooperativ och privata småföretag. Allt under trycket av USAs ekonomiska krigföring, som kostat Kuba omkring 20 miljarder US$ per år i fast penningvärde, utan den skulle Kuba gott och väl kunnat uppnå en levnadsstandard motsvarande Västeuropas.

USAs omstörtningsförsök

Upphovsperson: Prensa Latina
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
Kuba kommer att fortsätta stoppa USAs hemliga nätverk som Zunzuneo, Piramideo och en digital dagstidning för att störta regeringen på Kuba. USA rättfärdigar sin undergrävande verksamhet med att den ska ”förse Kubas folk med fritt informationsflöde”. Samtidigt blockerar USA kubaner från kommunikationsutrustning, förbjuder Microsoft, Mozilla, Adobe, Google och Sourceforge att sälja till kubaner, hindrar Kuba från att ansluta till optiska fiberkablar runt Kuba och bötfäller utländska telekomföretag som handlar med Kuba.

100 000 US$ för Zunzuneo? Får hon priset

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
Superbloggaren Yoani Sanchez – enligt Time Magazine en av världens 100 mest inflytelserika personer - får ännu ett stort pris i USA: 100 000 US$ för ”användning av telekomteknik för att förändra samhället”. Priset tillkännagavs några veckor efter att AP utpekat Sanchez som den som bäst kunnat utnyttja USAs hemliga nätverk på Kuba Zunzuneo för att sprida sin kampanj mot samhällsskicket. Och med 150 000 US$ till – från oberoende givare - kan hon nu lansera en digital dagstidning för detta.

Så tänkte USAID Twitter ska störta Kubas regering

Upphovsperson: Emanuelsson, Dick
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
Nyhetsbyrån AP avslöjades 3 april 2014 att USAID infiltrerat Kubas telebolag Cubacel och kommit över en halv miljon mobilnummer. ”ZunZuneo” registrerades via ett bulvanföretag i Costa Rica och erbjöd dessa kubanska mobiler gratis nätverkande, typ twitter, för att hitta ungdomar som kunde värvas för USAs syften. Målet var att med psykologisk krigföring störta regeringen. Nätverket riktades framför allt till ungdomar. ”Den viktigaste uppgiften är att bryta banden mellan folk och regering”, samt att ”förbereda befolkningen på att acceptera stödet från USA”.

USA slår till För att strypa turismen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Kuba, USA
USA utdömt nästan 9 miljoner US$ i böter till en holländsk och en argentinsk resebyrå för att ha sålt resor till Kuba för drygt 60 000 turister de senaste åren. Med sin extraterritoriella lagstiftning tar supermakten sig friheten att även döma bolag i andra länder till böter. Obamaregeringen har skärpt blockaden, böterna har höjts och kontrollen drastiskt ökat, framförallt mot banker, men nu också i ökad utsträckning mot resebyråer och försäkringsbolag.

USA-kapitalet vill vara med Kuba bjuder in investerare

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Kuba, USA
I ett öppet brev uppmanar 44 framträdande personligheter inom USAs politik, militär, diplomati, näringsliv sin president Obama att öppna fler grindar i blockaden mot Kuba. De anför att ”USA blir alltmer isolerade internationellt i sin Kuba-politik”. Syftet skulle vara att förbättra förbindelserna med Kuba. Förslagen vill öppna för USA-bolag att investera på Kuba, men också underlätta för Freedom House, Usaid, NSA, CIA, NED m fl som i decennier försökt störta Kubas regering. Målet är uppenbart att återerövra Kuba med andra medel.

Sidor