Sökformulär

Buddhism

Förödelsen av den heliga sjön

Upphovspersoner: Ludwig, Klemens | Zöchbauer, Tseten (foto) | Sebela, Josef (övers)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Buddhism, Ockupationer, Vatten, Övrig energi, Kina, Kolonialism, Tibet
[Tibet: tibetaner] Landskapet utmed vägen mellan gränsen till Nepal och den tibetanska huvudstaden Lhasa ger den första känslan av världens tak. Medan Himalayas sydsida,
tack vare det myckna regnandet där, uppvisar en yppig vegetation, domineras dess norrsida av en karg men sällsynt fascinerande ödemark som sträcker ut sig där nästan utan avbrott.

Exiltibetan vittnade om tortyr

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Sangpo, Tenzin (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Nationella befrielsekamper, Ockupationer, Buddhism, Våld och konflikter, Politiska fångar, Politiska grymheter
”Tibetvecka 2008” började planeras redan före händelserna i Tibet i mars 2008.
Veckan genomfördes i maj, före OS i Peking, men efter de våldsamma upplopp som i medierna i väst mest beskrevs som en tibetansk ”intifada”. Sida vid sida med Dalai Lamas fotografi och hans budskap om icke-våld och dialog syntes nu bilder av dödade munkar...

Globala vägar till lycka

Upphovsperson: Jacobsson, Leif
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Buddhism, Nyandlighet
Bokrecension: ”Pursuits of
Happiness: Well-Being in Anthropological
Perpective” Edited by Gordon Mathews
and Carolina Izquierdo. 2009.

Här visas vad psykiskt
välmående kan betyda för människor
beroende på i vilken kultur de vuxit
upp.

Sidor