Sökformulär

Genus och jämställdhet

Kvinnors situation alltjämt alarmerande

Upphovsperson: Hjelm-Wallén, Lena
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Genus och jämställdhet
Synen på kvinnan är nog det som man vid besök i Afghansistan upplever som den största skillnaden mellan det svenska och det afghanska samhället. Fortfarande går mycket färre flickor än pojkar i skolan. Hälsovårdens stora brister slår särskilt hårt mot kvinnorna. Tvångsgifte och våld mot kvinnor är en del av vardagen.

Sätt press på alla regeringar

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Afrika, Sydafrika, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola
Världen är rörande enig, åtminstone i ord, om hur viktigt det är med utbildning.
Men i praktiken går det alldeles för långsamt framåt och det blir därför allt viktigare att sätta press på
regeringar, beslutsfattare och biståndsgivare.
I april är ett sådant tillfälle när kampanjen ”Utbildning för alla”
drar i gång över hela världen.
I år fokuserar den på flickors skolgång.

Könsroller i krig och exil

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Kulturella seder, Genus och jämställdhet
Kvinnorna blir allt mer synliga i Afghanistan, såväl i huvudstaden som i provinserna, till en del människors glädje och andra människors förtvivlan. I dag sitter fler kvinnor än någonsin i beslutsfattande positioner,
men ändå ökar de våldsamma attackerna mot kvinnornas institutioner. På andra håll utsätts kvinnorna för våld i hemmet i en utsträckning som driver dem till självmord eller till att rymma hemifrån trots att det är förenat med svåra konsekvenser. De här motsättningarna i de afghanska kvinnornas situation bottnar delvis i att attityderna till de traditionella normerna för kvinnors och mäns beteende håller på att förändras mycket snabbt utan att det finns några tydliga alternativ.

Motorn som driver arbetet med jämställdhet

Upphovspersoner: Mohammad Sahak, Nazar | Lager, Malin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
I SAKs policy står det tydligt att organisationen ska arbeta med genus och mänskliga rättigheter och fortsätta att integrera och utveckla genuskonceptet inom organisationen.
Men vilka är personerna som arbetar med dessa frågor på enheten för genus och mänskliga rättigheter? Hur
är det att arbeta med dessa frågor och hur anammar personalen utmaningarna med att arbeta med genusfrågor på ett religiöst och kulturellt korrekt sätt?

Kommentar

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Partier, Klassrelaterade frågor, Genus och jämställdhet, Sydafrika
MINNS NI MODERATA ungdomsförbundets kampanj ”Jag älskar att äga” som provocerade många i vänsterkretsar för några
år sedan?
ANC:s ungdomsförbund, ANCYL, verkar instämma i budskapet. På förbundets hemsida under sektionen livsstil kan man bland annat läsa följande om årets trender:
“De hetaste prylarna i sommar är definitivt All Stars gympadojjor, LACOSTE golftröjor och den senaste BMW M3, den här leksaken utlovar att bli en brudmagnet (babe magnet) vart än du reser i sommar”.

Fler flickor i skolan med kvinnliga lärare

Upphovspersoner: Mohammad Sahak, Nazar | Rahm (övers), Johan
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola
Bristen på utbildade och professionella lärare är ett av huvudproblemen inom det afghanska utbild-
ningssystemet. För att utbilda fl er lärare behövs det fl er utbildnings-
centra. För att lösa problemet driver SAK sex träningscentra för lärare i de norra, östra och sydöstra delarna av Afghanistan.

Sidor