Sökformulär

Genus och jämställdhet

Regnbåge av genus, färger, åldrar: facklig kongress på Kuba

Upphovsperson: Arrhed, Sture
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Fackliga rättigheter, Kuba, Demokrati, Arbetsliv, Genus och jämställdhet
En oundviklig observation när man ser ut över de 1.400 ombuden på CTCs kongress är den regnbåge av genus, hudfärger och åldrar som är Kubas fackliga ledarskap. 19:e kongressen ägde rum på Havannas kongresspalats och frågorna kretsade kring hur man ska öka produktivitet och effektivitet och lönerna. För de flesta ombuden är det deras första kongressen, medan det för andra blivit en tradition.Kongressen krävde större deltagande i företagsledningen. ”Det är mer nödvändigt än någonsin som en kanal för arbetarna när det gäller ledning, planering och kontroll över produktion och tjänster, bättre användande av resurser, produktivitet, kvalitet och besparingar”, enligt den rapport som diskuterades.
Kvinnorna spelar en viktig roll i Kubas Fackliga Centralorganisation, CTC, och dess 19 Fackförbund. Andelen kvinnliga förtroendevalda är 54 %, men mer på lokal nivå med 58 %. 90 av 169 kommunala CTC-avdelningar leds av kvinnor.

”I ständig förändring” Intervju med Mariela Castro Espín

Upphovsperson: Capelán, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Sexualitet, Genus och jämställdhet
På besök i Milano säger Mariela Castro helt lugnt att förändringar behöver göras på Kuba när förutsättningar nu finns. Hon är brorsdotter till Fidel och näst äldsta dotter till Kubas nuvarande president, 45 år gammal och mor till tre barn. Hon är sexolog och har engagerat sig i hbt-personers rättigheter. Hon leder Kubas Centrum för Sexualpplysning, Cenesex och skriver böcker om puberteten.
På frågan om man kan säga att Kuba är ett homofobiskt land, svarar hon:
- Jag tycker att det i Kuba finns ett slags mjuk, icke aggressiv homofobi men inga fall av mord eller fysisk misshandel av homosexuella män som i Europa och USA. Vi gick igenom en svår tid på 60- och 70-talet, men då var motståndet mot homosexualiteten allmänt spritt i världen. Sedan, i samband med arbetet för kvinnornas rättigheter spreds också insikten om att det finns olika sexuella läggningar.

Kuba modell för sexuell mångfald

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Vetenskap och forskning, Hiv/Aids, Mänskliga rättigheter, Kuba
”Kuba har en vittomfattande verksamhet för att främja mänskliga rättigheter och respekt för sexuell mångfald. Människor som lever med HIV finns representerade i alla betydande beslutsorgan. ” Det konstateras i en rapport från USAs Hälso- och socialtjänstdepartements generalinspektör som utvärderar anslag till Kuba från Globala Fonden mot AIDS, TBC och Malaria. Rapporten identifierar också god praktik som kan stå som modell för andra länder och fanns mycket sådant på Kuba.

Kvinnor på landsbygden

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Lokal ekonomi och försörjning, Genus och jämställdhet, Jordbruk
Nyhetsbyrån IPS publicerade 11 januari en artikel av Dalia Acosto om ett utvecklingsprojekt som inleddes för åtta år sedan för att främja livsmedelsproduktionen bland småbönder. En tvärvetenskaplig grupp från jordbruksinstitutet INCA leder projektet, som kallas PIAL – Programmet för lokala förbättringar i jordbruket. ”När vi började använda PIALs utsäde fann vi att det skapade helt nya möjligheter”, berättar Valido. Försöken ledde fram till ett projekt för lokal produktion av djurfoder genom odling av olika sorters bönor, majs och hirs.

Jämställdhetsprogrammet: ett stort steg framåt för våra samarbetsorganisationer

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
Forum Syd (FS) har sedan år 2000 administrerat ett stort jämställdhetsprogram. Detta låg tidigare under den svenska ambassaden som ansåg att de inte hade tid och resurser för att administrera en mängd mindre fonder via enskilda organisationer i Nicaragua.

72 000 nya klassrum behövs: fullsatt när SAK diskuterade mänskliga rättigheter

Upphovsperson: Möller Nielsen, Jonas
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Afghanistan, Reproduktiv hälsa, Mänskliga rättigheter, Genus och jämställdhet
Det sedvanliga årsmötesseminariet öppnades av SAKs generalsekreterare Bengt Kristiansson. I år med tio minuters försening, på grund av att det var fler åhörare än planerat, så nya stolar fick hämtas in till föreläsningssalen på hotell Billingen i Skövde. Temat för i år var Kvinnors hälsa och rättigheter och föreläste gjorde SAK-medarbetarna dr Kamela Sair, chef för barnmorskeutbildningen, genusrådgivare Wiiu Lillesaar och Ahmad Farid Hassanzadah som arbetar med frågor rörande mänskliga rättigheter.

María Estabana Galeano: "Vi arbetar på och klarar oss"

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Kooperativ, Genus och jämställdhet
(OBS! Denna PDF innehåller även andra artiklar) María Estabana Galeano Gómez, 65 år, bor i det lantliga området El Apante i den lilla nordliga kommunen San Lucas.
María Galeano föddes och växte upp i ett annat närliggande område men flyttade till El Apante eftersom det startades ett kooperativ där på 1980-talet. Som ensamstående mor såg hon med andra ord möjligheten till arbete och inkomst för sig själv och dottern.

En investering för framtiden: hiv/aids-arbetet utmanar traditionerna

Upphovsperson: Asplund, Peter
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Hiv/Aids, Genus och jämställdhet
Den svenska strategin ”Att investera för framtida generationer” är Sveriges och Sidas ramverk för hiv/aids-insatser inom olika sektorer. Strategin redogör för orsaker och konsekvenser av epidemin och beskriver Sveriges fyra strategiska mål när det gäller hiv/aids arbete: förebyggande åtgärder, vård och stöd till de som drabbats, förmågan att bemöta konsekvenserna av hiv/aids i framtiden samt politiskt stöd och ansvarstagande.

Sidor