Sökformulär

Internationell solidaritet

Femtio år av vänskap - Gabriel Garcia Márquez & Fidel Castro Ruz

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Internationell solidaritet, Litteratur, Sverige, Politisk historia, Latinamerika, Kuba
Vänskapen mellan Fidel Castro och Gabriel Garcia Marquez var historisk, en vänskap mellan två av Latinamerikas mest framstående personligheter, lika gammal som kubanska revolutionen. Som ung journalist var Garcia Marquez i Havanna 1959 för att skriva om ”skäggen”, som besegrade USAs lakejregim.
Fidel har berättat: ”Vår nyhetsbyrå hade precis grundats och anlitade, bland andra, en blygsam journalist av colombiansk börd, vid namn Gabriel García Márquez. Varken Prensa Latina eller Gabo kunde ana att ett Nobelpris skulle komma i deras väg, men vem vet: med denne telegrafistsons enastående fantasiförmåga i en liten by i Colombia, bland bananodlande storgodsägare och USA-bolag är allt möjligt.”

Kubasolidaritet i Mälardalen

Upphovspersoner: Berggren,, Björn | Widen, Tomas | Omar, Mohamed | Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Internationell solidaritet, Kulturmöte och kulturutbyte, Sverige, Kuba
Eva Björklund

I Uppsala hyllades Che den 12 oktober på gamla biografen Grand och samtidigt uppmärksammades fyrtioårsdagen av kuppen i Chile 1973. I Stockholm hyllades Che som vanligt på ABF den 8 oktober med Wayra som husband och två nya inslag, Skeppsholmens Fredskör och purunga Trio Zoo. Kampanjen för De 5 höll ett möte på Carl Skoglundbiblioteket i Eskilstuna den 10 november om kubanska revolutionen och det kommande mötet i London för De 5. I Västerås var ämnet ”Kubas omställning till ekologisk hållbarhet” med författaren Jan Strömdahl som visade bilder på Stadsbiblioteket.

Svensk Latinsk Ungdom Hyllar Harald Edelstam i Havanna

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Internationell solidaritet, Kulturell identitet och gemenskap, Kulturmöte och kulturutbyte, Chile, Kuba
Svenska Latinsk Ungdom i Järfälla, gruppen Solidaritet med Kuba gjorde i september sin 3e resa till Kuba, och runt i landet. I år sammanföll den med 40-årsdagen av militärkuppen i Chile och invigningen i Allendehuset i Havanna av en minnesplakett för att hedra Harald Edelstam. Svensk-Kubanska Föreningens Juana Gonzalez överlämnade tillsammans med Latinsk Ungdoms Johnny Vergara ett foto av Harald Edelstam och Fidel Castro till Sveriges chargé d’affaires på Kuba (till höger) som också deltog i invigningen av plaketten.

Internationell kraftsamling för De 5

Upphovsperson: Widén, Tomas
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Antiimperialism, Internationell solidaritet, Politiska fångar, Rättsskandaler, Kuba
I oktober tog en rad europeiska kommittéer för De 5 ett internationellt initiativ - Voices for the Five, Röster för De 5 - för att bryta tystnaden kring de i USA fängslade kubanerna. Den 7-8 mars 2014 kommer en Internationell undersökningskommission att sammanträda i London. Världsberömda författare, skådespelare, konstnärer och musiker förenas med jurister, politiker och samhällsdebattörer i kravet på rättvisa och frigivning av de fyra som fortfarande oskyldiga försmäktar i USAs fängelsesystem. Till web-sidan Voices for the Five har solidaritetshälsningar strömmat in från Sverige och kända personer har ställt upp som stöd till Internationella undersökningskommissionen, bland andra Thage G. Peterson, f.d. justitie- och försvarsminister och f.d. talman i riksdagen, riksdagsledamöterna Jan Lindholm, Mp och Torbjörn Björlund, Vp.

Vi möttes i Aten Kubaner för Kuba i Europa

Upphovsperson: Andersson, Victoria
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Migration, Kulturell identitet och gemenskap, Europa, Kuba
Kubaner bosatta i Europa höll sitt 8e möte 19-20 oktober i Aten. Dit kom ca 80 företrädare för kubaner i 16 länder, varav 2 för Kubaner för Kuba i Sverige. Till utlandskubanerna sällade sig också företrädare för Kubas utrikesdepartement, och en särskilt gäst, Ailí Labañino, dotter till antiterroristen Ramón Labañino, en av De 5 kubanska fångarna i USA.
Dessa möten har flera syften, bland annat att stärka samarbetet över gränserna och därmed också stärka varje enskild organisation, att informera om utvecklingen i hemlandet, och på vilket sätt kubaner utomlands kan bidra. Nästa årsmöte för kubaner bosatt i Europa ska hållas i Wien.

Nordisk Kubasolidaritet möts i Köpenhamn

Upphovsperson: Österlin, Martin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Antiimperialism, Internationell solidaritet, Kulturmöte och kulturutbyte, Europa, Kuba, USA
De Nordiska Kubaföreningarna möts vartannat år. Åren däremellan äger Europeiska möten rum. Det är ett intensivt erfarenhetsutbyte, personliga kontakter knyts och gemensamma projekt diskuteras som t ex de nordiska turnéerna med kubanska gäster genomförts och de årliga Nordiska Arbetsbrigaderna. Köpenhamnsmötet som Dansk-Kubanska Föreningen inbjöd till kom överens om att satsa kraftfullt för att stödja, bl.a. ekonomiskt, kampanjen www.voicesforthefive.com som kulminerar 7-8 mars 2014 i London med den Internationella rättsliga undersökningen av fallet De Fem Kubanerna.

Sommarkampanj: 5 städer för De 5!

Upphovspersoner: Omar, Mohamed | Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Internationell solidaritet, Sverige, Politiska fångar, Rättsskandaler, Kuba, USA
Årets sommarkampanj startade i Västerås lördagen 20 juli med musik, flygbladsutdelning och tal vid Sigmatorget. 

Den fortsatte till Eskilstuna på måndagen, sedan till Moncadamöte på Sergels Torg, samma dag också på Möllevångstorget i Malmö.
I Uppsala tog kampanjen ett nytt grepp för att väcka uppmärksamhet för De 5 - lördagspicknick den 27 juli i lummiga Stadsträdgården, ett populärt tillhåll för flanörer och barnfamiljer.

15 årskampanj för De 5 kubanerna, politiska fångar i USA

Upphovsperson: Widen, Tomas
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Internationell solidaritet, Sverige, Politiska fångar, Rättsskandaler, Kuba, USA
Den 12 september var det 15 år sedan De 5 kubanerna greps i Miami för att 3 år senare dömas i en rättegång utan rättvisa, ett justitiemord. I den sedan dess växande världsomfattande kampanjen för frigivning av De 5 protesterade företrädare för Kommittén Frige De5, Cubanos por Cuba och Svensk-Kubanska Föreningen utanför USAs ambassad.

Jag dansar inte salsa

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Internationell solidaritet, Västsahara, Kuba
- Jag kommer att sakna människorna på Kuba, säger Embarca Luchaa, 28 år, från Västsahara. Om ett år åker hon tillbaka till flyktinglägren efter sju år på Kuba för att utbilda sig till läkare. Hon är en av 360 västsaharier som får utbildning där. Sammanlagt 2000 västsaharier har utbildats här under drygt 30 år, men på senare år har Kubas ekonomiska problem lett till att de blir allt färre. Det var hennes moster Fatma Taleb, Västsaharas första kvinnliga läkare, som uppmuntrade henne att studera på Kuba på grund av deras erkänt goda utbildning.

Sidor