Sökformulär

Läkemedel

Att välja pengar eller livet

Upphovsperson: Strand, Cecilia
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Namibia, Hiv/Aids, Fattigdom, Socialpolitik, Läkemedel
Vad hade du gjort om du tvingades att välja mellan mat till dina barn eller livsförlängande bromsmediciner till dig själv? Det är ett val som många människor, främst, kvinnor ställs inför i Afrika.
I Namibia finns en handikappspension för personer som är så sjuka att de inte kan försörja sig själva. Det finns ingen skriven policy, men praxis har inneburit att hiv-positiva som har en hjälparcellsnivå lägre än 200, har kvalificerat sig för bidraget.

Aids: en ödesfråga för Afrika

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Politiska institutioner, Afrika, Hiv/Aids, Internationellt bistånd, Reformer, Läkemedel
"I värsta fall kan vissa staters överlevnad sättas på spel. Redan idag står många samhällen på kontinenten inför sjunkande levnadsstandard, minskade yrkeskunskaper, färre sociala framsteg och en allt osäkrare framtid."
FN-organet Economic Commission for Africa Commission on HIV/AIDS and Governance in Africa.

Sidor