Sökformulär

Mänskliga rättigheter

Kubanska läkemedel pressar USA

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Sjukvård, Mänskliga rättigheter, Kuba, USA
USA:s International Business Times skriver att USA kommer att få svårt att upprätthålla blockaden, för den förbjuder ju också import av kubanska varor till USA. Kuba har utvecklat ett effektivt läkemedel mot de svåra ben- och fotsår som många diabetespatienter drabbas av och som ofta tvingar fram amputation. Läkemedlet, Hebrprot-P tillverkas också för export. Det utsätter USA för hårt tryck att avskaffa blockaden så att även folk i USA kan slippa amputera benen.

Upp- och nervända världen

Upphovsperson: Ravsberg, Fernando
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Folkrätt, Mänskliga rättigheter, Kuba, USA
Miami har varit i uppror sedan president Obama beslöt att återuppta delar av Clintons politik och ge tillstånd till så kallade ”folk-till folk-resor” till Kuba. Miamikubanerna protesterar mot att dessa resor öppnar indoktrinering och ideologisk penetration som hotar USAs nationella säkerhet. Saken är den att öns svårigheter överdrivs så till den milda grad att när folk kommer i direkt kontakt med landet upptäcker de att de har blivit lurade. Kuba är inte paradiset på jorden men det är inte heller det helvete Miamipressen målar upp. Det är knappt 10 000 USA-medborgare som vågar sig på att resa till Kuba årligen med USA-myndigheternas särskilda tillstånd, försvinnande få bland de 2,5 miljoner övriga turisterna där ibland hundratusentals USA-kubaner.

När ska ni fatta att detta är rena skitpolitiken? 188 länder mot 3: USA, Israel & Palau, och 2 som avstod: Marshallöarna och Micronesien

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Folkrätt, Mänskliga rättigheter, Kuba, USA
För 20:e året i rad krävde FNs Generalförsamling den 13 november i år att USA ska häva sin ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba. På presskonferens i Vita huset efter omröstningen undrade en journalist när USA skulle inse att resten av världen anser att detta är rena skitpolitiken? USA kan inte försvara sin politik som siktar på att ” Framkalla hunger, förtvivlan och störta regeringen”. Men har makten att strunta i det världssamfund som i den årliga blockadomröstningen är mer enad än i någon annan fråga. Det borde vara medialt intressant, men passar inte den mediala dagordningen. Inte en enda svensk dagstidning, radio eller teve tog upp saken.

De5 solidaritet vår 2012

Upphovsperson: Widén, Tomas
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Internationell solidaritet, Sverige, Mänskliga rättigheter, Politiska fångar, Kuba, USA
Skottlands parlament tog emot och lyssnade till 2 anhöriga till De5, Rosa Aurora Freijanes, maka till Fernando Gonzalez, och Antonio Guerrero, med samma namn som sin far. Initiativet hade tagits av labourledamoten Elaine Smith, och flera ledamöter från Labour och SNP (Scottish National Party) uttryckte i klara ordalag att De5 utsatts för ett justitiemord. Och i ett brev till USAs justitieminister uppmanar 17 tyska socialdemokratiska parlamentsledamöter USAs regering att ompröva sin hållning till De5. Demonstration utanför Vita huset i Washington under kampanjveckan i april
.

Sverige optimistiskt om mänskliga rättigheter i Indonesien

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Demokrati, Indonesien, Sverige, Mänskliga rättigheter, Övrig miljö
Indonesiens engelskspråkiga tidning, The Jakarta Post,
rapporterade att på onsdagskvällen den 6 juni firades
Sveriges nationaldag på Hotell Shangri-La i Jakarta.
Ewa Polano, Sveriges ambassadör i Indonesien, beröm-
de Indonesien avseende mänskliga rättigheter och sade
att landet fortfarande är den största demokratin i Sydostasienregionen.

Klarspråk om Miamimaffian Mariela Castro i USA

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Sexualitet, Mänskliga rättigheter, Kuba, USA
Att Mariela Castro fick visum till USA i april har skapat en hel del ståhej i USA. Hon var inbjuden till LASAs, Latin American Studies Asociation, 30:e kongress. Andra kubanska inbjudna nekades inresa. Mariela Castros tema var ”Sexuell mångfald ur politisk synvinkel”. Men hon kritiserade också hårt den lilla grupp exilkubaner och extremhöger som förhindrar USA-medborgare att besöka Kuba och som med sina pengar, mediala och politiska makt vidmakthåller USAs fientliga och aggressiva politik mot Kuba.

För De 5 kubanska politiska fångarna i USA

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Terrorism, Mänskliga rättigheter, Politiska fångar, Kuba, USA
Cindy Sheehan, USA, blev världskänd när hon 2004 deltog i ett tältläger vid George W Bushes gård i Texas i protest mot USAs krig mot Irak, där hennes son stupat. På möte i Solidaritetshuset i Stockholmden 12 mars berättade hon hur hon lärde känna De Fems historia på Världssociala Forumet i Caracas 2006. Sedan besökt hon Kuba 2007 för att demonstrerar mot tortyrlägret på Guantanamobasen, kubansk mark ockuperad av USA. Hon och en grupp gelikar tog sig ända fram till taggtrådsstängslet med sin protest.

Watch Indonesia! skriver till Östtimors regering

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Östtimor, Mänskliga rättigheter
Den tyska solidaritetsrörelsen för Indonesien och Östtimor Watch Indonesia!, som bildades till följd av Santa Cruz-massakern 1991, skickade den 24 januari ett brev till Fernando Lasama de Araujo som är talman i Östtimors parlament. Brevet kräver att parlamentet omgående ska anta de lagar som reglerar implementeringen av rekommendationerna i rapporterna framlagda av sannings-, mottagnings- och försoningskommissionen respektive sannings- och vänskapskommissionen.

Human Rights Watch om Indonesien

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Yttrandefrihet, Indonesien, Västpapua, Mänskliga rättigheter, Rättstillämpning och rättssäkerhet
Amerikanska Human Rights Watch har i World Report
2012 skrivit ett kapitel om Indonesien. Landet har under
de senaste 13 åren blivit betydligt mer demokratiskt och
har ett starkt civilsamhälle och en fri press. Många höga
tjänstemän är dock ovilliga att vidta åtgärder för att
säkerhetsstyrkorna ska följa internationell människo-
rätts-(MR)lagstiftning och för att dem som är ansvariga
för MR-brott ska ställas inför rätta. Under 2011 tilltog
det religiösa våldet, i synnerhet mot kristna och
Ahmadiyah. Gruppen betraktar sig som muslimsk men
vissa muslimer anser att den är kättersk. Våld präglade
fortsatt situationen i Västpapua och Papua och få polis-
undersökningar ledde till att de ansvariga ställdes inför
rätta
.

Sidor