Sökformulär

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter i Indonesien

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Indonesien, Politisk historia, Mänskliga rättigheter, Politiska fångar
Ulf B Andersson, chefredaktör på Amnesty Press, talade om Amnesty Internationals insatser för mänskliga rättigheter i Indonesien. Under president Suhartos sista år vid
makten så kunde Amnesty International i sina årsrapporter för 1997 och 1998 konstatera att det var omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna (MR) i Indonesien. Det fanns till exempel 1997 minst 300 samvetsfångar, d.v.s. människor som hade dömts för sina åsikter och ej hade förespråkat våld. Idag har många
förbättringar skett i Indonesien och det råder relativt stor
pressfrihet, ett civilsamhälle finns och flera politiska
partier verkar.

Boken Svarta nejlikan

Upphovsperson: Tiroler, Gabor
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Statskupper, Civil olydnad, Sverige, Mänskliga rättigheter, Politiska fångar, Chile, Kuba
Den handlar om den svenske ambassadören Harald Edelstam som nu också uppmärksammas i samband med 40-årsdagen av militärkuppen i Chile 11 september 1973. Där spelade Edelstam en avgörande roll för att rädda tusentals liv. Efter sina erfarenheter i Chile pekade han odiplomatiskt ut USA som upphov till kuppen och deltog i solidaritetsrörelsen. Under sin fyrtioåriga karriär inom UD stod han gång efter gång upp för mänskliga fri- och rättigheter, från andra världskrigets Berlin till militärjuntans Santiago de Chile.
I samband med 40-årdsdagen invigdes också ett minnesmärke över Edelstam i Havanna, inom ramen
för en rad program om Chile och Salvador Allende. Bl.a. visades Ulf Hultbergs film ”Svarta nejlikan”.

Frågan om ”the Cuban Five” Interpellation 2012/13:505 till utrikesminister Carl Bildt (M)

Upphovsperson: Björlund, Torbjörn
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Sverige, Mänskliga rättigheter, Politiska fångar, Rättsskandaler, Kuba
Inför Barack Obamas Sverigebesök ställdes frågan om rättsäkerheten i USA och respekten för folkrätt och mänskliga rättigheter. Bakgrunden var 15 år gått sedan fem kubanska terroristjägare fängslades i Miami, anklagade för spioneri och dömdes i en tillrättalagd rättegång – en rättsskandal som gömts undan. Men i ljuset av Snowdens avslöjandena om USA:s brott mot folkrätt och mänskliga rättigheter, ställdes frågan till utrikesministern om han tänkte ta upp detta med Obama. Utrikesministern ansåg dock inte att det fanns någon anledning.

Från min synvinkel Rapport från en första resa

Upphovsperson: Björlund, Torbjörn
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Reformer, Mänskliga rättigheter, Kuba
Det var den första resan till Kuba, en mycket intressant erfarenhet som genast ifrågasatte förutfattade meningar. De bodde i kubansk familj, fick nära kontakt och en ovärderlig inblick i vardagen och försökte utforska åt vilket håll landet går politiskt. Många uttryckte önskan om mer öppenhet och en demokratisk förändring och trodde att alla i andra länder har det bättre. Men i takt med att fler kubaner återvänder hem från utlandet ändras den bilden. Släpper USA blockaden kommer utvecklingen att gå snabbt, förhoppningsvis utan att glida iväg in i nyliberalismens dimma. Ett starkt minne var mötet med René Gonzalez, hemkommen från 15 års fängelse i USA.

Offrens rätt till sanning och rättvisa

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2013
Ämnesord: Indonesien, Östtimor, Mänskliga rättigheter, Rättstillämpning och rättssäkerhet
The Timor-Leste National Alliance for an International
Tribunal (ANTI) antog den 22 mars ett uttalande som
kräver att Östtimors regering inte ska ignorera offrens
rättigheter. Uttalandet antogs inför den internationella
dagen för offers rätt till sanning och rättvisa den 24
mars.

Sidor